Αρχείο 2016

Αρχείο:
Δημοσίευση 20/12/2016
Χρέωση αντικατάστασης καρτών SIM
Δημοσίευση 9/12/2016
Προσφορά για δωρεάν εγκατάσταση των Υπηρεσιών Cytanet και Cytavision
Δημοσίευση 15/11/2016
Μείωση στο τέλος εγκατάστασης για τη διευκόλυνση Στατική Διεύθυνση IP των οικιακών προϊόντων Internet Home
Δημοσίευση 03/10/2016
Προσφορά Νέου Προϊόντος Cyta 2play Σταθερή Τηλεφωνία και Internet, με μειωμένες τιμές
Δημοσίευση 01/09/2016
Νέα μειωμένα τέλη της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων για Εμπορική Χρήση
Δημοσίευση 01/09/2016
Αναθεώρηση τιμολογίου των προϊόντων επιχειρηματικής δικτύωσης Ethernet
Δημοσίευση 19/08/2016
Δωρεάν Εγκατάσταση και Μεταφορά Σταθερής Τηλεφωνίας Cyta και Cytanet μόνο για φοιτητές
Δημοσίευση 01/08/2016
Αναθεώρηση Τελών Υπηρεσίας Business Telephony
Δημοσίευση 01/07/2016
Cytamobile-Vodafone: Νέα μειωμένα τέλη για την υπηρεσία Vodafone Passport
Δημοσίευση 01/07/2016
Cytavision: Οικιακά Tιμολογιακά Πακέτα Cytavision
Δημοσίευση 01/07/2016
Cytavision: Πακέτo για Δημόσια Προβολή
Δημοσίευση 01/07/2016
Αλλαγές στην Υπηρεσία Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας (BBT-Home)
Δημοσίευση 01/07/2016
Δωρεάν Εγκατάσταση και Μεταφορά Σταθερής Τηλεφωνίας Cyta και Cytanet
Δημοσίευση 01/07/2016
Μείωση στα Τέλη Εγκατάστασης και Μεταφοράς Σταθερής Τηλεφωνίας Cyta
Δημοσίευση 01/07/2016
Νέα Εθνικά Τέλη Κλήσεων Σταθερής Τηλεφωνίας Cyta
Δημοσίευση 02/06/2016
Νέα μειωμένα τέλη επιχειρηματικών προϊόντων σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω του δικτύου Ethernet και Μισθωμένων Γραμμών από την υπηρεσία Cytanet
Δημοσίευση 02/06/2016
Αναθεώρηση τιμολογίου Εθνικών Μισθωμένων Γραμμών
Δημοσίευση 01/06/2016
Cytavision: Aναδιάρθρωση Πακέτων Καναλιών Ενηλίκων
Δημοσίευση 28/04/2016
Νέα τέλη για υπηρεσίες
Δημοσίευση 30/03/2016
Cytamobile-Vodafone: Νέα μειωμένα τέλη για την υπηρεσία Διεθνούς Περιαγωγής