Αρχείο 2012

Αρχείο:
Δημοσίευση 23/11/2012
Αλλαγή στη χρέωση αποστολής γραπτών μηνυμάτων σε διεθνή δίκτυα
Δημοσίευση 01/11/2012
Αναβάθμιση των ταχυτήτων υφιστάμενων πελατών και εισαγωγή νέων ταχυτήτων για τα Οικιακά και Επιχειρηματικά ευρυζωνικά προϊόντα πρόσβασης στο διαδίκτυο από τη Cyta
Δημοσίευση 01/11/2012
Εισαγωγή νέων & αναθεώρηση υφιστάμενων λιανικών τελών από Σταθερά Cyta και Κινητά Cytamobile-Vodafone
Δημοσίευση 31/10/2012
Αναθεώρηση Τελών Διεθνών Κλήσεων των Υπηρεσιών 1018 και Απευθείας Διεθνούς Τηλεφωνίας μέσω ΙΡ

- Τέλη Διεθνών Κλήσεων Υπηρεσίας 1018 (σε ισχύ από 1η Δεκεμβρίου)
Δημοσίευση 28/09/2012
Cytavision: Μεταπώληση Καναλιών LTV
Δημοσίευση 28/09/2012
Αναθεώρηση Τελών Διεθνών Κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο
Δημοσίευση 21/09/2012
Διευκόλυνση Αποσύνδεσης/Επανασύνδεσης Σταθερής Αναλογικής Γραμμής για Επιχειρηματικούς Πελάτες
Δημοσίευση 06/09/2012
Νέα τέλη Cytamobile-Vodafone προς ιδεατό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (MVNO) Lemontel Ltd
Δημοσίευση 29/08/2012
Cytavision: Αλλαγή μηνιαίας συνδρομής των Full Pack και Public Pack
Δημοσίευση 24/08/2012
Προσφορά Υπηρεσίας Cytanet
Δημοσίευση 29/06/2012
Cytamobile-Vodafone: Νέα μειωμένα τέλη Vodafone Passport
Δημοσίευση 29/06/2012
Cytamobile-Vodafone: Νέα μειωμένα τέλη για την υπηρεσία Διεθνούς Περιαγωγής
Δημοσίευση 28/06/2012
Εισαγωγή νέων προϊόντων και τελών της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Δημοσίευση 25/06/2012
Νέο τέλος κλήσης από σταθερή τηλεφωνία Cyta προς εναλλακτικό ιδεατό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας (MVNO)
Δημοσίευση 06/06/2012
Cytamobile-Vodafone: Νέα μειωμένα τέλη για την υπηρεσία Mobile Internet στο εξωτερικό. (Περιαγωγή Δεδομένων GPRS)
Δημοσίευση 01/06/2012
Cytamobile-Vodafone: Αναθεώρηση τιμολόγησης υπηρεσίας Διεθνούς Περιαγωγής
Δημοσίευση 12/04/2012
Εισαγωγή νέων & αναθεώρηση υφιστάμενων τελών διεθνούς τηλεφωνίας
Δημοσίευση 30/03/2012
Αναθεώρηση Τελών Διεθνών Κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο
Δημοσίευση 02/03/2012
Πρόσβαση στις ευρυζωνικές υπηρεσίες χωρίς σταθερή τηλεφωνία
Δημοσίευση 01/03/2012
Cytamobile-Vodafone: Αναθεώρηση τιμολόγησης στην υπηρεσία Mobile Internet
Δημοσίευση 01/02/2012
Αναθεώρηση τιμολογίου επιχειρηματικών ευρυζωνικών προϊόντων Internet Office και NetRunner Office της Cytanet
Δημοσίευση 01/02/2012
Η Cyta προσαρμόζει τα τέλη της, λόγω αύξησης του συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
Δημοσίευση 01/02/2012
Cytavision: Αλλαγές στα πακέτα της υπηρεσίας – Συμπληρωματικές πληροφορίες
Δημοσίευση 01/02/2012
Αναθεώρηση Λιανικών Τελών Διεθνών Κλήσεων από σταθερό τηλέφωνο