ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 18/2022
ΠΙΣΩ

Η Cyta στο δρόμο της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ξεκινά ένα από τα μεγαλύτερα έργα ολιστικής διαχείρισης ESG στην Κύπρο

Η Cyta ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον συμβουλευτικό οίκο Ernst & Young για την υλοποίηση του έργου Ολιστικής Διαχείρισης Βιώσιμης Ανάπτυξης. Έχοντας θέσει τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής του στρατηγικής, ο Οργανισμός επιχειρεί να ενσωματώσει περισσότερους και ψηλότερους στόχους και δεσμεύσεις στην επιχειρησιακή του λειτουργία, που καλύπτουν όλο το εύρος του ESG, επιδιώκοντας μέσω των σχετικών ενεργειών, να μεγιστοποιήσει τον θετικό του αντίκτυπο στο περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία του τόπου μας.

Πρώτος στόχος της Cyta είναι να πετύχει ουδέτερο ανθρακικό αποτύπωμα στα αμέσως επόμενα χρόνια, αξιοποιώντας Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, και τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες, εφαρμόζοντας αρχές της Κυκλικής Οικονομίας βελτιώνοντας παράλληλα την ενεργειακή της απόδοση.

Χαιρετίζοντας την έναρξη του έργου, ο Πρόεδρος της Cyta, κ Μιχάλης Ο. Ιωαννίδης, υπογράμμισε ότι, «Η μετάβαση του Οργανισμού στις Αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελεί φυσική συνέχεια μιας διαχρονικής ευαισθησίας του Οργανισμού σε συναφή θέματα, αλλά κυρίως της πεποίθησης όλων μας ότι η ανάπτυξη και η οικονομική πρόοδος της Cyta οφείλουν να ανταποκρίνονται και να συμβαδίζουν µε τις ανάγκες  και τις προσδοκίες της χώρας, της κοινωνίας και των ανθρώπων της, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στη διαφύλαξη της ευημερίας των επόμενων γενιών».

«Για εμάς, η κερδοφορία και η βιωσιμότητα είναι έννοιες συμπληρωματικές, και όχι αντικρουόμενες. Ως η μεγαλύτερη εταιρεία τεχνολογίας στην Κύπρο, θεωρούμε υποχρέωσή μας να προτείνουμε λύσεις στις προκλήσεις της εποχής μας, μέσα από βιώσιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Η στρατηγική μας στοχεύει σε ένα ψηφιακό μέλλον βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο για τη Cyta και τους πελάτες μας, όσο και για τον τόπο», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο CEO της Cyta, κ Αντρέας Νεοκλέους.

Αναφερόμενος στην ανάληψη του έργου, ο κ. Σταύρος Βιολάρης, Συνέταιρος και Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιωσιμότητας της ΕΥ Κύπρου, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Διοίκηση της Cyta που επέλεξε την ΕΥ για την υλοποίηση του απαιτητικού έργου της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ομάδα μας, με την τεχνογνωσία που διαθέτει, αλλά και με την υποστήριξη του παγκόσμιου δικτύου μας, προσβλέπει σε μια άριστη συνεργασία με τη Cyta, της οποίας η προσήλωση στις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης και στη μείωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού αποτυπώματός της, καθίσταται σημαντική και απαραίτητη, τόσο για τον ίδιο τον Οργανισμό, όσο και για την κοινωνία γενικότερα. Αυτό προσδιορίζει και τη σημαντική ευθύνη που αναλαμβάνουμε, καθώς καλούμαστε να υποστηρίξουμε τη Cyta στην υλοποίηση των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει».

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί σε περίοδο δύο χρόνων και θα συμπεριλαμβάνει τον καθορισμό δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης και μετρήσιμων στόχων, ευθυγραμμισμένων με τους στόχους των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη διαμόρφωση στρατηγικής, την επιλογή και υλοποίηση υποστηρικτικών έργων, καθώς και την αναθεώρηση δραστηριοτήτων και διαδικασιών, με τρόπο που να συμβαδίζουν με τις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας.

Η Cyta θα μοιραστεί τις εμπειρίες και τις καλές πρακτικές με άλλους οργανισμούς που θα επιλέξουν την ίδια πορεία προς τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Δημόσιες Σχέσεις, Εκδηλώσεις & Γραφείο Τύπου
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας

15 Νοεμβρίου 2022

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22702784, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: CytaPressOffice@cyta.com.cy