ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 34/2019
ΠΙΣΩ

Συνεργασία Cyta με τα Ερευνητικά Κέντρα Αριστείας ΚΟΙΟΣ και RISE

Τη βάση για μια νέα δυναμική προσέγγιση σε θέματα καινοτομίας, έρευνας και ανάπτυξης, μέσω της χρήσης πρωτοποριακής τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών έβαλε η Cyta, με σχετική συμφωνία που υπογράφτηκε  την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019, στα Κεντρικά της Γραφεία στη Λευκωσία.

Η συμφωνία αφορά στην έναρξη συνεργασίας του Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Οργανισμού με τα Ερευνητικά Κέντρα ΚΟΙΟΣ (Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία του Πανεπιστημίου Κύπρου) και RISE (Κέντρο Αριστείας, Έρευνας και Καινοτομίας στους τομείς των Διαδραστικών Μέσων, Ευφυών Συστημάτων και Αναδυόμενων Τεχνολογιών).

Κατά την υπογραφή των συμφωνιών, ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta, κ. Νεοκλέους υπογράμμισε τη σημασία που προσδίδει ο Οργανισμός στην έρευνα και την ανάπτυξη και τόνισε ότι «η Cyta, ως ο διαχρονικά  πρωτοπόρος Οργανισμός τεχνολογίας στην Κύπρο, μελετά διαρκώς  το διεθνές περιβάλλον και τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα του ICT (Information & Communication Technology) και αναπτύσσει συνεργασίες με αξιόλογους εταίρους, όπως είναι τα Ερευνητικά Κέντρα  ΚΟΙΟΣ και RISE, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει στους πελάτες της λύσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητά τους, αλλά και την παραγωγικότητα των επιχειρήσεών τους.»

Η ερευνητική συνεργασία της Cyta με το ΚΟΙΟΣ είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής του Οργανισμού στον «Κόμβο Καινοτομίας του ΚΟΙΟΣ», που αφορά στη δημιουργία πιλοτικών ΙοΤ (Internet of Things- Διαδικτύου των Πραγμάτων) εφαρμογών, μοντέλων και εργαλείων, μέσω της πρωτοποριακής χρήσης της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επιδιώκει τη δημιουργία και χρήση έξυπνων αλγόριθμων, με στόχο την καλύτερη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών του Οργανισμού.  Ο Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας ΚΟΙΟΣ, Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου, σημείωσε ότι, «με γνώμονα τη γνώση, την έρευνα και την καινοτομία, το Κέντρο Αριστείας ΚΟΙΟΣ επιδιώκει τη σύναψη ερευνητικών συνεργασιών με οργανισμούς και υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση, λειτουργία και ασφάλεια υποδομών ζωτικής σημασίας, όπως η Cyta, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας τους. Αυτό στη συνέχεια θα επιφέρει την ανάπτυξη της οικονομίας, την πρόοδο της κοινωνίας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου των πολιτών».

Η Cyta θα συνεργαστεί με το RISE στην έρευνα στον τομέα του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΙοΤ).  Συγκεκριμένα, θα αναπτυχθούν ερευνητικές συνεργασίες, για να δοκιμασθούν στα πλαίσια πιλοτικού έργου με τη χρήση των δικτύων της Cyta και πλατφόρμας ΙοΤ, εφαρμογές και λειτουργικότητες IoT στις τηλεπικοινωνίες και στις έξυπνες πόλεις.  Επιπρόσθετα, θα συνεργασθούν στο τομέα των τεχνολογιών τεχνικής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης.

O Διευθύνων Σύμβουλος του Κέντρου Αριστείας RISE, κ Σπύρος Νικολάου, σημείωσε ότι «οι τεχνολογίες που πραγματεύεται το RISE είναι άμεσα συσχετισμένες με τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών και των επιχειρήσεων και τη βελτίωση της καθημερινότητας των ανθρώπων. Με ακαδημαϊκούς από όλα τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και κάτω από τη στέγη του Δήμου Λευκωσίας, το RISE λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος της ακαδημαϊκής έρευνας και της βιομηχανικής καινοτομίας, προς την κατεύθυνση της επιστημονικής, τεχνολογικής και οικονομικής ανάπτυξης της Κύπρου και της Ευρώπης».

Δημόσιες Σχέσεις, Εκδηλώσεις & Γραφείο Τύπου
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας

20 Σεπτεμβρίου 2019

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνα: +357 22702784, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: CytaPressOffice@cyta.com.cy