Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2018

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 17/2018

Η Cyta είναι ο πρώτος στρατηγικός συνεργάτης της Πρωτοβουλίας
«Πρασινίζουμε την Κύπρο»

Οι ιδρυτές και διαχειριστές της πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο», η οποία αποτελείται από τους Επιτρόπους Περιβάλλοντος και Εθελοντισμού, το Τμήμα Δασών, την Ένωση Κοινοτήτων και τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου (ΦΣΚ), διοργάνωσαν τη Δευτέρα, 26 Μαρτίου 2018, Δημοσιογραφική Διάσκεψη για παρουσίαση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων της Πρωτοβουλίας από το Σεπτέμβριο του 2016, μέχρι σήμερα.

Στο πλαίσιο της διάσκεψης, ανακοινώθηκε και η απόφαση της Cyta να είναι ο πρώτος στρατηγικός συνεργάτης της πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο»,  για τα επόμενα τρία τουλάχιστον χρόνια, στο πλαίσιο της φιλοπεριβαλλοντικής πολιτικής της. Μέσω της συνεργασίας αυτής, ο ΦΣΚ, ως ο φορέας που υλοποιεί τις δράσεις της Πρωτοβουλίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση να φυτεύει κάθε χρόνο αριθμό δέντρων και θάμνων για λογαριασμό της Cyta και να τα συντηρεί για περίοδο τριών (3) ετών.
Οι φυτεύσεις αυτές εντάσσονται στο πλαίσιο απόφασης της Cyta όπως διεξάγονται κάθε χρόνο δενδροφυτεύσεις αντίστοιχες με το 10% των νέων συνδέσεων της Υπηρεσίας Cytavision.

 Η ιδέα αυτή της Cyta ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016 και εντάσσεται  στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής της Ευθύνης, με στόχο τη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος του Οργανισμού στο περιβάλλον. Η συγκεκριμένη ενέργεια αποτελεί συνέχεια της στήριξης της πρωτοβουλίας «Πρασινίζουμε την Κύπρο», για αναδάσωση της Σολέας και της Αργάκας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2016. Συγκεκριμένα, η Cyta ανέλαβε και κάλυψε το κόστος για αγορά του 50% των δενδρυλλίων που απαιτήθηκαν για την αναδάσωση των καμένων περιοχών, ανέλαβε εξ ολοκλήρου την αποκατάσταση και τοπιοτέχνηση του ιστορικού χώρου «Λημέρια της ΕΟΚΑ», ενώ προέβηκε και στην αγορά και τοποθέτηση τεχνητών φωλιών για τα πουλιά των επηρεαζόμενων περιοχών, συμβάλλοντας έτσι στην αποκατάσταση και της πανίδας στον τόπο μας.

Σε χαιρετισμό του Αναπληρωτή Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta κ. Μιχάλη Αχιλλέως,  αναφέρθηκε ότι ”η Cyta, με σοβαρότητα, ευθύνη και ευαισθησία, συμβάλλει εποικοδομητικά, με κάθε δυνατό τρόπο, μέσα από τις καθημερινές της λειτουργίες, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην καλύτερη ποιότητα ζωής του συνόλου της κοινωνίας. Στόχος και συνεχής προσπάθειά μας είναι ο Οργανισμός μας να αφήνει τις ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις από τη δραστηριότητά του στο περιβάλλον που τον φιλοξενεί”.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

2 Απριλίου 2018

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: CytaPressOffice@cyta.com.cy

Feedback