Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2017

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 50/2017

H Cyta διαχρονικά πρωτεργάτης στην ενημέρωση για ασφαλή χρήση του διαδικτύου

Η Cytanet ανέδειξε 84 προσκόπους ως Πρεσβευτές Ασφαλούς Διαδικτύου

Σε ατμόσφαιρα που έσφυζε από νεανικό ενθουσιασμό και με διάχυτο το πνεύμα του «Έσο έτοιμος», Cytanet  ανέδειξε τους νέους  Προσκόπους-Πρεσβευτές Ασφαλούς Διαδικτύου.

Στην εκδήλωση, που έγινε στο Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Cyta στη Λευκωσία, το «χρίσμα» έλαβαν 84 έφηβοι Πρόσκοποι-Ανιχνευτές.

Για την προετοιμασία των νέων πρεσβευτών είχαν προηγηθεί ειδικές εκπαιδεύσεις από τη Cytanet, κατά την περίοδο 2016-2017, με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας της με το Σώμα Προσκόπων Κύπρου (ΣΠΚ).

H Cytanet, ως στρατηγικός συνεργάτης του ΣΠΚ, ενστερνίζεται τις αξίες του Προσκοπισμού και  μαζί προβαίνουν σε ενέργειες που έχουν διαδραστικό χαρακτήρα και στοχεύουν στη διά βίου μάθηση σωστής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Μέσα από τις κοινές αυτές δράσεις προέκυψε και ο θεσμός του Πρεσβευτή Ασφαλούς Διαδικτύου.

Ο θεσμός αυτός στοχεύει στην αξιοποίηση των ανήλικων προσκόπων, ως πρεσβευτών Ασφαλούς Διαδικτύου, αφού πρώτα εκπαιδευτούν οι ίδιοι, έτσι ώστε να μπορούν, στη συνέχεια, να μεταφέρουν τη γνώση τους στα θέματα σωστής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο, στο νεανικό προσκοπικό κοινό και όχι μόνο. Με τον θεσμό αυτό, η Cytanet φιλοδοξεί, επίσης, να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τη γνώση για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου και σε πιο μικρές ηλικίες.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Επίτροπος Εθελοντισμού κ. Γιάννης Γιαννάκη, ηγετικά στελέχη του ΣΠΚ, πρόσκοποι μαζί με τους γονείς τους, εκπρόσωποι των Μέσων Επικοινωνίας, καθώς και στελέχη της Cyta. 

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

24 Οκτωβρίου 2017

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy