Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2017

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 18/2017

Κυκλοφορεί ο Χρυσός Οδηγός 2017

Η νέα έκδοση του Χρυσού Οδηγού της Cyta κυκλοφορεί ανανεωμένη, με όλα τα νέα στοιχεία για επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Η έκδοση 2017 διατίθεται δωρεάν σε όλα τα Cytashop παγκύπρια.

Παράλληλα, η Cyta, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης στηρίζει ενεργά το θεσμό της μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων και προτρέπει το κοινό να ανακυκλώνει τους παλιούς τηλεφωνικούς καταλόγους, τοποθετώντας τους στα σημεία συλλογής χαρτιού. Κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού υπάρχουν και έξω από όλα τα καταστήματα Cytashop.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στo ίδιο πλαίσιο πολιτικής, ο Οργανισμός έχει πετύχει, περιορίζοντας τις έντυπες εκδόσεις του, να μειώσει το χαρτί που χρησιμοποιεί για την έκδοση των καταλόγων από 900 τόνους το 2000, σε 61 τόνους το 2016. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι με την εξοικονόμηση αυτή σε χαρτί, η Cyta συμβάλλει πλέον στη διάσωση 14.000 περίπου δέντρων κάθε χρόνο.

Τόσο ο Χρυσός Οδηγός, όσο και ο Ονομαστικός Κατάλογος Cyta 2017 είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Cyta: http://www.cytayellowpages.com.cy.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

3 Μαΐου 2017

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy