Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2017

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 8/2017

Πιστοποίηση της Cyta με το πρότυπο ISO27001

Τα νέα Κέντρα Δεδομένων της Cyta πιστοποιούνται με πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών

Στην Ετήσια Εκδήλωση Ποιότητας, που διοργανώθηκε την Τρίτη 7 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus στη Λευκωσία από τον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης και την Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, απονεμήθηκε στη Cyta το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο Ασφάλειας Πληροφοριών ISO27001 για δύο νέα Κέντρα Δεδομένων (Data Centers) και τις υπηρεσίες Φιλοξενίας και IaaS (Cloud Servers) που υποστηρίζουν.

Το πιστοποιητικό απένειμε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών κ. Χρίστος Πατσαλίδης και εκ μέρους της Cyta το παρέλαβε ο Διευθυντής Πληροφορικής κ. Γιώργος Αρέστης.

Η Cyta έχει προχωρήσει στη δημιουργία των δύο νέων Κέντρων Δεδομένων υψηλών προδιαγραφών στο πλαίσιο της σταθερής πολιτικής της για παροχή στους πελάτες της υπηρεσιών φιλοξενίας εξοπλισμού πληροφορικής και Cloud Servers ψηλού επιπέδου. Τα Κέντρα Δεδομένων είναι επιπέδου επιχειρησιακής συνέχειας Tier 3 που διασφαλίζει τη συνεχή παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, κλιματισμού και δικτύωσης, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες για τη φιλοξενία εξοπλισμού και συστημάτων με απόλυτη αξιοπιστία. Τα δύο Κέντρα απέχουν μεταξύ τους 56χλμ και αποτελούν ιδανική λύση για επιχειρήσεις που θέλουν να διασφαλίσουν γεωγραφική εφεδρεία.

Το ISO/IEC 27001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που προσδιορίζει τις απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένας οργανισμός, προκειμένου να διαχειριστεί συνολικά και αποτελεσματικά την ασφάλεια της πληροφορίας του. Προσεγγίζει τα άτομα, τις διαδικασίες και την τεχνολογία ενός οργανισμού συνολικά, μέσα από ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών - ISMS (Information Security Management System). Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, ο έλεγχος και η συνεχής βελτίωση ενός Συστήματος (ISMS), με βάση τις οδηγίες και τις απαιτήσεις του προτύπου, βοηθά τον οργανισμό στην προστασία των πληροφοριών του ως προς την εμπιστευτικότητα (confidentiality), την ακεραιότητα (integrity) και τη διαθεσιμότητά (availability) τους.

Η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών αποτελεί για τη Cyta έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της δέσμευσής της απέναντι στους πελάτες της. Η πιστοποίηση με ένα τόσο απαιτητικό πρότυπο όπως το ISO 27001, επιβεβαιώνει και ενδυναμώνει αυτή τη δέσμευση.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

8 Μαρτίου 2017

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy