Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2017

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 4/2017

CSR: Η Στρατηγική Σημασία της Βιωσιμότητας με Υπευθυνότητα

Η Cyta, σε συνεργασία με την FBRH Consultants, διοργάνωσαν στις 7 Φεβρουαρίου 2017, συνέδριο με θέμα: CSR – Η Στρατηγική Σημασία της Βιωσιμότητας με Υπευθυνότητα.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο της Cyta στη Λευκωσία και το παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, επαγγελματίες από τον επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου, στελέχη της Cyta και άλλοι φορείς.

Στο συνέδριο έγιναν αναφορές σε έρευνες καταξιωμένων ινστιτούτων, όπως Harvard, MIT/BCG, Nielsen και Oxford για θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), παρουσίαση για τον απολογισμό (reporting) σε θέματα ΕΚΕ, ενώ παρουσιάστηκαν και διάφορες μελέτες περίπτωσης (case studies) που αφορούσαν στο πώς μεγάλοι οργανισμοί διαχειρίζονται τα δικά τους θέματα ΕΚΕ.

Ιδιαίτερες αναφορές έγιναν στην εταιρεία Vodafone και πώς αυτή ανταποκρίνεται στις ανησυχίες των πελατών της και του κοινού σχετικά με τα κινητά, τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας και τη δημόσια υγεία, στην εταιρεία Deloitte, η οποία επενδύει σε ταλαντούχους επαγγελματίες, στις στρατηγικές και πολιτικές της εταιρείας Allianz για τη μείωση των περιβαλλοντικών της επιπτώσεων και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στο πώς ο όμιλος Canary Wharf δημιουργεί θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για τις τοπικές επιχειρήσεις. Πληρέστερη αναφορά στα παραδείγματα αυτά των μεγάλων εταιρειών γίνεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sustaincase.com.

Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου έγινε επίσης παρουσίαση για τη σημασία των κοινωνικών δικτύων για την ορθή επικοινωνία των θεμάτων ΕΚΕ και πώς αυτά μπορούν να επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά τη φήμη μιας εταιρείας.

Η συμμετοχή της Cyta στη διοργάνωση του εν λόγω συνεδρίου αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της έμφασης που και η ίδια δίδει σε θέματα ΕΚΕ. Ο Οργανισμός αναγνωρίζει την ευθύνη που του αναλογεί απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον και σέβεται τις αρχές και αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας. Απόδειξη της σταθερής πολιτικής που ακολουθεί η Cyta σε θέματα που αφορούν στην ευθύνη της απέναντι στην κοινωνία, αποτελεί η πρόσφατη επιτυχία της να επαληθευτεί από την εταιρεία TUV Cyprus, ως ο πρώτος οργανισμός με μηδενικά απόβλητα στις χωματερές (zero waste to landfill) στην Κύπρο.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

9 Φεβρουαρίου 2017

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy