Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2017

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 39/2017

Η Cyta τοποθετείται για τα τηλεοπτικά δικαιώματα

Η Cyta έχει αποδείξει πως στέκεται στο πλευρό του κυπριακού αθλητισμού και επιδιώκει διαχρονικά να στηρίζει το κυπριακό ποδόσφαιρο μέσα από αντικειμενική αντιμετώπιση των ομάδων και με βάση συγκεκριμένες αρχές, κριτήρια και δεδομένα.

Τα συμβόλαια τηλεοπτικών δικαιωμάτων που είναι σε ισχύ ολοκληρώνονται το 2019. Παράλληλα, αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις περιόδους μετά το 2019. Στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων, είναι αυτονόητο ότι η Cyta, ως ο βασικός πάροχος ηλεκτρονικών επικοινωνιών στον τόπο μας και οργανισμός δημοσίου δικαίου, ανήκει στην πολιτεία και λογοδοτεί στην κυπριακή κοινωνία. Ως εκ τούτου, οι αποφάσεις της, πέραν της επιχειρηματικής λογικής και του ανταγωνισμού, διέπονται από σύνεση και ευθύνη. Στη βάση αυτή, η Cyta δεν θα ακολουθήσει το δρόμο της άκριτης, χωρίς όρια και εκτός συμφωνηθέντων πλαισίων πλειοδοσίας, που οδηγεί σε αδιέξοδα και τελικά υπονομεύει το μέλλον του ίδιου του ποδοσφαίρου.

Σε κάθε περίπτωση ο Οργανισμός, στο πλαίσιο των θεμελιωδών αρχών διοίκησης του, διαφάνειας και ακεραιότητας, αξιολογεί όλα τα ενδεχόμενα, με γνώμονα την αποτελεσματικότητα της επιχειρηματικής του στρατηγικής, τα καλώς νοούμενα συμφέροντά του και την απόδοση αξίας που επιστρέφεται στο σύνολο της κυπριακής κοινωνίας.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

21 Αυγούστου 2017

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy

Feedback