Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2016

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 50/2016

H Cytanet σταθερός, στρατηγικός συνεργάτης του
Σώματος Προσκόπων Κύπρου, στηρίζει το φετινό Joti-Jota

Η Cytanet βρίσκεται και φέτος δίπλα στο Σώμα Προσκόπων Κύπρου, ως σταθερός και διαχρονικός υποστηρικτής του, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Cyta για τους νέους και τα παιδιά. Η στήριξη αφορά στην παροχή υπηρεσιών, την εκπαίδευση  και την ενεργό συμμετοχή σε τοπικές και παγκόσμιας εμβέλειας εκδηλώσεις, όπως η διεθνώς γνωστή διοργάνωση Joti-Jota, η οποία πραγματοποιήθηκε 15 και 16 Οκτωβρίου σε διάφορα σημεία της Λευκωσίας.

Το Joti-Jota, που διοργανώνεται κάθε χρόνο, έχει  σκοπό την επικοινωνία, την αλληλογνωριμία και το κτίσιμο σχέσεων μεταξύ όλων των προσκόπων σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσω διαδικτύου (Joti Jamboree on the Internet) και μέσω ασύρματης επικοινωνίας (Jota Jamboree on the air).

Ενισχύοντας έμπρακτα το στόχο του προσκοπισμού για υγιή και ισορροπημένη σωματική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των νέων, η Cytanet, ως στρατηγικός συνεργάτης, προσφέρει σταθερά, από το 2010, διαδικτυακές υπηρεσίες στα κλιμάκια του Σώματος, σε όλα τα προσκοπικά συστήματα παγκύπρια.

Επιπλέον, κύριος στόχος της συνεργασίας είναι η αξιοποίηση των προσκόπων ως πρεσβευτών του “Κώδικα Καλού Διαδικτύου”, αρχίζοντας με τη δική τους εκπαίδευση σε θέματα σωστής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο και συνεχίζοντας με τη μετάδοση στο κοινό των γνώσεων αυτών.   

Η διαχρονική συνεργασία και στήριξη του Σώματος Προσκόπων από τη Cytanet έχει ενισχύσει το σημαντικό κοινωνικό έργο του Σώματος, με ενέργειες που υπόσχονται να προσφέρουν μοναδικές εμπειρίες σε όσους συμμετέχουν.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

20 Οκτωβρίου 2016

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy