Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2016

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 14/2016

Powersoft365 Stock Control /POS από τη Cyta

Η λύση λιανικής και χονδρικής πώλησης αναβαθμίζεται και συνδέεται με τον
εγκεκριμένο Φορολογικό Ηλεκτρονικό Μηχανισμό Σήμανσης POW001

Δωρεάν μηνιαία συνδρομή για τρεις μήνες

Η Cyta, σε συνεργασία με την εταιρεία Powersoft, προχώρησε στην αναβάθμιση του λογισμικού προγράμματος εμπορικής διαχείρισης Powersoft365 Stock Control / POS, για να είναι δυνατή η σύνδεσή του με τις εγκεκριμένες συσκευές  Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού Σήμανσης (ΦΗΜΣ/FISCAL) POW001.
 
Σύμφωνα με σχετική πρόνοια της Κυπριακής Νομοθεσίας περί Φόρου Εισοδήματος, η οποία υιοθετήθηκε από την υπηρεσία ΦΠΑ της Δημοκρατίας, απαιτείται από όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς μηχανισμούς (ΗΤΜ, ΗΥ, POS) να αγοράσουν και εγκαταστήσουν ΦΗΜΣ για την ηλεκτρονική έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων είσπραξης λιανικής και χονδρικής πώλησης.

Ο ΦΗΜΣ ενεργοποιείται μέσω μιας εξωτερικής συσκευής, εγκεκριμένης από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικής Υπηρεσίας, που συνδέεται με τους Ηλεκτρονικούς Μηχανισμούς.

H λύση Powersoft365 Stock Control / POS από τη Cyta για λιανικό και χονδρικό εμπόριο συνδυάζει τη φορητότητα και αμεσότητα μιας λύσης cloud με την αποδοτικότητα και αξιοπιστία των παραδοσιακών εφαρμογών. Εφαρμόζεται άμεσα και παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε επιχειρησιακά στοιχεία, τα οποία μετατρέπονται σε πρακτικές πληροφορίες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να λαμβάνονται σημαντικές αποφάσεις από οποιοδήποτε σημείο.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα συνδεθούν με τα λογισμικά προγράμματα Powersoft365 Stock Control / POS και Powersoft365 Accounting, μέχρι το τέλος Ιουνίου 2016, θα επωφεληθούν δωρεάν μηνιαίας συνδρομής για τρεις μήνες.

H εταιρεία Powersoft ειδικεύεται στη δημιουργία λογισμικών συστημάτων από το 1993 και είναι εξουσιοδοτημένος οργανισμός για την Προμήθεια / Συντήρηση και Υποστήριξη του εγκεκριμένου μοντέλου ISIGN - PW001. Είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο με τις διεθνείς αναγνωρίσεις CMMI και TickiT (επέκταση του ISO9001 για εταιρείες πληροφορικής).

Περισσότερες πληροφορίες: www.cyta.com.cy/powersoft365-stock-control

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Επικοινωνίας Cyta

31 Μαρτίου 2016

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy