Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2016

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 33/2016

Η Cyta έγραψε την ιστορία. Θα γράψει και το μέλλον.
Ικανοποιητικά τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2015.

H Cyta διεκδικεί με επιτυχία την παραμονή της στους πρωτοπόρους οργανισμούς, που χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλό επίπεδο παρεχομένων τηλεπικοινωνιακών και ψηφιακών υπηρεσιών, διαδραματίζοντας έτσι καθοριστικό ρόλο στην οικονομία της Κύπρου, υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου κ. Χρίστος Πατσαλίδης, παρουσιάζοντας τα Πεπραγμένα και τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2015, την Τρίτη 28 Ιουνίου, στα Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού, στη Λευκωσία.

Αναφερόμενος στα οικονομικά αποτελέσματα, ο κ. Πατσαλίδης είπε ότι αυτά αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία, αν  λάβει κανείς υπόψη το ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η κυπριακή οικονομία, μετά τα γεγονότα του 2013.

Συγκεκριμένα, ο κ. Πατσαλίδης σημείωσε ότι τo μικτό κέρδος από εργασίες ανήλθε σε €87,5εκ, σε σύγκριση με €81,8εκ το 2014. Τα έσοδα ανήλθαν σε €372,4εκ και παρουσιάζουν μείωση έναντι του 2014 σε ποσοστό 6,1%. Τα λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν σε ποσοστό 9,5% έναντι του προηγούμενου έτους, αφενός ως αποτέλεσμα του στρατηγικού έργου για βελτιστοποίηση της απόδοσης του κόστους και την απλοποίηση των επιχειρησιακών διαδικασιών και αφετέρου λόγω της μείωσης στα έξοδα προσωπικού, που ήταν το αποτέλεσμα του Σχεδίου Εθελούσιας Αποχώρησης, στο πλαίσιο του οποίου αποχώρησαν 522 μέλη του προσωπικού το 2014. Το κέρδος πριν τη φορολογία ανήλθε σε €70,1εκ, σε σύγκριση με €56,9εκ το 2014.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε έργα που αναπτύχθηκαν το 2015, προσφέροντας σημαντικές υπηρεσίες στους πελάτες του Οργανισμού, όπως είναι:

  • η μετεξέλιξη της σταθερής τηλεφωνίας με ευρυζωνικές συνδέσεις,
  • η εγκατάσταση του δικτύου 4ης γενιάς (4G/LTE),
  • η επέκταση και αναβάθμιση του ευρυζωνικού δικτύου πρόσβασης,
  • ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων RED της Cytamobile-Vodafone με την εισαγωγή εφαρμογών και περιεχομένου, που προσφέρουν περισσότερη αξία στο ήδη ελκυστικό πακέτο υπηρεσιών,
  • η νέα αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των υπηρεσιών της πλατφόρμας Livestreaming της Cytanet, για τη μετάδοση ποδοσφαιρικών αγώνων και άλλων αθλητικών γεγονότων, μέσω διαδικτύου,
  • η προσθήκη στα κανάλια της Cytavision νέων καναλιών με αθλητικό, μουσικό και παιδικό περιεχόμενο,
  • η ενίσχυση των υπηρεσιών Cloud με την προσθήκη της υπηρεσίας Cloud Servers και η εισαγωγή του διαδραστικού online καταστήματος Cloud Marketplace,
  • η περαιτέρω ανάπτυξη ενός επιτυχημένου οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, μέσα από το Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ιδεών του Οργανισμού και
  • η επέκταση της δραστηριοποίησης σε διεθνή καλωδιακά συστήματα και η ενίσχυση του ρόλου της Κύπρου ως σημαντικού τηλεπικοινωνιακού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο κ. Πατσαλίδης υπογράμμισε ότι καθοριστικός παράγοντας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων, ώστε να προκύψουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα, υπήρξε  η παραγωγική συνεργασία της διοίκησης, της διεύθυνσης και του προσωπικού, αφού όλοι είχαν ως πρώτιστο στόχο τη συνεχή ανάπτυξη του Οργανισμού και τη μεγιστοποίηση της αξίας του.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρόεδρος της Cyta προχώρησε σε απολογισμό του έργου του Συμβουλίου, του οποίου η 30μηνη θητεία λήγει σε λίγες ημέρες. Σημείωσε ότι όλα τα μέλη του Συμβουλίου εργάστηκαν με βασικές αρχές την ευθύνη, την ακεραιότητα και τη διαφάνεια, σε όλα τα κρίσιμα και δύσκολα θέματα που ένας οργανισμός - του μεγέθους και της σημασίας της Cyta - πρέπει να διαχειρισθεί. Ως πιο σημαντικά σημείωσε την εξυγίανση του Ταμείου Συντάξεων, την αναδιοργάνωση και μεταρρύθμιση του Οργανισμού, την αποτελεσματική λειτουργία του, μετά τον σημαντικό αριθμό προσωπικού που αποχώρησε με το Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης και τις κινήσεις που έγιναν για επίτευξη του μεγάλου στόχου της μείωσης του κόστους λειτουργίας.

Ολοκληρώνοντας, τόνισε ότι η Cyta, μέσα από τις αναγκαίες αλλαγές, θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί και να διαδραματίζει το ρόλο της ως κεντρικού πυλώνα στήριξης της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας του τόπου, γιατί έχει και δύναμη και δυναμική.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

28 Ιουνίου 2016

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy