Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2016

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 60/2016

Παιδική περιβαλλοντική εκδήλωση με θέμα
«Τα παιδιά προστατεύουν το περιβάλλον»

Η Cyta, δίδοντας συνέχεια στις ενέργειές της που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, πραγματοποίησε το Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2016 στο χώρο των Κεντρικών της Γραφείων στη Λευκωσία, εκδήλωση για τα παιδιά του προσωπικού της, με θέμα «Τα παιδιά προστατεύουν το περιβάλλον».

Η εκδήλωση έγινε στο πλαίσιο δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Οργανισμού, για στήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Γνωρίζω τα Απόβλητα: εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την προώθηση της μείωσης των αποβλήτων, την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση στην Κύπρο». Σκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των αποβλήτων στην Κύπρο, μέσω μίας εκτεταμένης εκστρατείας ευαισθητοποίησης, βασισμένης σε μια ολοκληρωμένη επικοινωνιακή στρατηγική που να εστιάζεται στην αρχή Reduce, Reuse, Recycle (RRR).

Χαιρετισμό στα παιδιά απηύθυνε o κ Μάριος Ευθυμίου, εκπρόσωπος του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και ακολούθησε βιωματικό θεατρικό εργαστήρι με θεματολογία για το περιβάλλον. Στο τέλος της εκδήλωσης, τα παιδιά φύτεψαν μέσα σε επαναχρησιμοποιημένα ελαστικά αυτοκινήτων της Cyta, τα οποία είχαν προηγουμένως βαφτεί με οικολογικές μπογιές στα εταιρικά χρώματα του Οργανισμού.

Σκοπός της όλης εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών του προσωπικού της Cyta σε θέματα μείωσης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και γενικότερα η καλλιέργεια κουλτούρας για προστασία του περιβάλλοντός μας. Σε κάθε παιδί που συμμετείχε στην εκδήλωση δόθηκε ως συμβολικό δώρο ένα δεντράκι.

https://youtu.be/DqmWflDxWgg

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας Cyta

7 Δεκεμβρίου 2016

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy