Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2016

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 18/2016

Κυκλοφορεί ο Χρυσός Οδηγός και Ονομαστικός Κατάλογος 2016 της Cyta

Η νέα έκδοση του Χρυσού Οδηγού και Ονομαστικού Καταλόγου 2016 της Cyta κυκλοφορεί ανανεωμένη, με όλα τα νέα στοιχεία για επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Η έκδοση διατίθεται δωρεάν σε όλα τα Cytashop παγκύπρια.

Παράλληλα, η Cyta, υποστηρίζοντας ενεργά το θεσμό της ανακύκλωσης, προτρέπει το κοινό να ανακυκλώνει τους παλιούς τηλεφωνικούς καταλόγους, τοποθετώντας τους στα σημεία συλλογής χαρτιού. Κάδοι ανακύκλωσης χαρτιού υπάρχουν και έξω από όλα τα Cytashop.

Ο Χρυσός Οδηγός και Ονομαστικός Κατάλογος 2016 είναι διαθέσιμος και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Cyta: http://www.cytayellowpages.com.cy

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Επικοινωνίας Cyta

19 Απριλίου 2016

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy