Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2015

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 71/2015

Ανακοίνωση Cyta για το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων ΑΤΗΚ

Σε σχέση με δημοσιεύματα στον τύπο, που αναφέρονται στο Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων ΑΤΗΚ, η Cyta σημειώνει τα ακόλουθα:

  1. Οι όποιες  καταγγελίες για υποθέσεις του  παρελθόντος για το Ταμείο, ήδη διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη. Αυτή, άλλωστε, θα αποδώσει ευθύνες, όπου και αν υπάρχουν.
  2. Σήμερα, οι φορολογούμενοι δεν επωμίζονται κανένα βάρος, για τις όποιες χρηματοδοτικές ανάγκες του Ταμείου. Αυτές καλύπτονται μέσα από τον ετήσιο προϋπολογισμό της Cyta, που ετοιμάζεται και στη συνέχεια εγκρίνεται από τη Βουλή.
  3. Η Cyta, διαχρονικά, ήταν και συνεχίζει να είναι οικονομικά αυτοτελής. Κάθε χρόνο, μέσα από την κερδοφορία της, ενισχύει τα δημόσια έσοδα και συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Επικοινωνίας Cyta

17 Νοεμβρίου 2015

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy

Feedback