Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
CYTA

Δελτία Τύπου 2015

ΠΙΣΩ

 

 

ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 10/2015

Υπηρεσία Fax-on-Email από τη Cyta
Για ηλεκτρονική αποστολή και παραλαβή των φαξ

Η Cyta προσφέρει, από την 1η Μαρτίου 2015, τη νέα υπηρεσία Fax-on-Email για ηλεκτρονική παραλαβή, αποστολή και διαχείριση των φαξ.

Η νέα υπηρεσία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Cyta για παροχή ολοκληρωμένων λύσεων προς τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες, ενισχύοντας τις προσπάθειές τους για βελτίωση της επιχειρηματικότητάς τους. Βασικά πλεονεκτήματα της υπηρεσίας είναι η αποτελεσματική ηλεκτρονική διαχείριση, η εξοικονόμηση χρόνου και η αύξηση της παραγωγικότητας, η διαρκής επικοινωνία, από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή και η εξοικονόμηση σε χαρτί και εξοπλισμό.

Με την υπηρεσία Fax-on-Email, ο αριθμός που χρησιμοποιείται ως φαξ μετατρέπεται σε ηλεκτρονική διεύθυνση, στη μορφή αριθμός@cytafaxservice.com.cy. Οι χρήστες με λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Hosted Exchange, μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το όνομα της εταιρείας τους, αριθμός@όνομαεταιρείας.com.cy.

Επιλέγοντας την υπηρεσία Fax-on-Email, οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες έχουν στη διάθεσή τους τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • αποστολή και παραλαβή φαξ, ως συνημμένα αρχεία PDF,
  • επιβεβαίωση αποτελέσματος αποστολής,
  • τήρηση ιστορικού αποστολής/παραλαβής,
  • αποστολή, κοινοποίηση και προώθηση σε περισσότερους από έναν παραλήπτες και
  • ηλεκτρονική αρχειοθέτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.cyta.com.cy/sol/faxonemail ή να επικοινωνήσουν με τον Επιχειρηματικό τους Σύμβουλο στη Cyta ή να καλέσουν, χωρίς χρέωση, το Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης 132.

 

Δημόσιες Σχέσεις
Διεύθυνση Επικοινωνίας Cyta

27 Φεβρουαρίου 2015

Οδός Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ. 24929, CY-1396 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22707111, Τέλεφαξ: +357 22701185
e-mail: pr@cyta.com.cy