Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Εθνικές Ιδιωτικές Μισθωμένες Γραμμές

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ (ΑΝΑΛΟΓΙΚΕΣ - 155MBPS)

Εξασφάλισε 24ωρη συνεχή επικοινωνία μεταξύ υποστατικών με αξιοπιστία και ασφάλεια

 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΣΩ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ WDM

Εξασφάλισε 24ωρη σύνδεση μεταξύ υποστατικών για συνεχή επικοινωνία σε ψηλούς ρυθμούς μετάδοσης

 

ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΣΩ ΚΑΝΑΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Τα συνδρομητικά τμήματα αριθμού Μισθωμένων Γραμμών πολυπλέκονται σε ένα φορέα ρυθμού μετάδοσης 2Mbps

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να αποταθείς στον Επιχειρηματικό σου Σύμβουλο ή κάλεσε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επιχειρηματικών Πελατών στο τηλέφωνο 150.
Feedback