Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Με SMS

Για να δημιουργήσεις ή/και να διαχειριστείς την/ις ομάδα/ες σου από το κινητό σου, χρειάζεται να γνωρίζεις τις ακόλουθες εντολές (Λέξεις Κλειδιά), τις οποίες μπορείς να στέλλεις οποιαδήποτε στιγμή με μήνυμα SMS στον αριθμό 8000.

Στείλε τη λέξη «CREATE» και το όνομα της ομάδας σου, στον αριθμό 8000 ώστε να δημιουργήσεις αυτή. Το όνομα της ομάδας θα πρέπει να είναι με αγγλικούς χαρακτήρες και να περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν αριθμό, με ελάχιστο αριθμό 3 χαρακτήρων και μέγιστο αριθμό 15 χαρακτήρων.

Μεγάλωσε την ομάδα σου προσκαλώντας νέα μέλη σε αυτή.
Στείλε τη λέξη «INVITE» μαζί με το όνομα της ομάδας που επιθυμείς να μεγαλώσεις και ακολούθως τον αριθμό του κινητού του ατόμου που επιθυμείς να προσκαλέσεις, στον αριθμό 8000.

Ζήτησε να γίνεις μέλος σε άλλη ομάδα στέλνοντας τη λέξη «JOIN» μαζί με το όνομα της ομάδας στον αριθμό 8000. Ο αρχηγός της ομάδας θα λάβει την αίτηση σου και θα την εγκρίνει ή θα την απορρίψει.

Αποδέξου την πρόσκληση για να γίνεις μέλος σε μία ομάδα στέλνοντας τη λέξη «ACCEPT» μαζί με το όνομα της ομάδας στον αριθμό 8000.

Έγκρινε σαν αρχηγός την εισδοχή νέου μέλους στην ομάδα σου στέλνοντας «APPROVE» μαζί με το όνομα της ομάδας και τον αριθμό του κινητού του ατόμου που εγκρίνεις την εισδοχή στον αριθμό 8000.

Στείλε τη λέξη «DELETE» και το όνομα της ομάδας στον αριθμό 8000 ώστε να διαγράψεις την ομάδα σου.

Επίλεξε το ατομικό όφελος που προτιμάς, στέλνοντας τη λέξη «ON BONUS» μαζί με τον αριθμό που αντιστοιχεί στο ατομικό όφελος (Personal Bonus) που προτιμάς, όπως φαίνεται στον πίνακα πιο κάτω.

Όλες οι εντολές

Λέξη κλειδί 2η λέξη Παράδειγμα Επεξήγηση
MYGROUPS - MYGROUPS Ομάδες στις οποίες είναι κάποιος μέλος
CREATE Όνομα ομάδας CREATE Friends50 Δημιουργία ομάδας
INVITE Όνομα ομάδας MobileNo1
[MobileNo2, MobileNo3]
INVITE Friends50 99490431 Πρόσκληση μελών στην ομάδα
JOIN Όνομα ομάδας JOIN Friends50 Αίτηση για εισδοχή στην ομάδα
ACCEPT Όνομα ομάδας ACCEPT Friends50 Αποδοχή για εισδοχή στην ομάδα
APPROVE Όνομα ομάδας MobileNo APPROVE Friends50 99490431 Έγκριση νέου μέλους
QUIT Όνομα ομάδας [ MobileNo ] QUIT Friends50 99490431 Αποχώρηση μέλους από την ομάδα
DELETE Όνομα ομάδας DELETE Friends50 Διαγραφή ομάδας
KICK Όνομα ομάδας [ MobileNo ] KICK Friends50 99490431 Διαγραφή μέλους από ομάδα
FRIENDS Όνομα ομάδας FRIENDS Friends50 Παρουσίαση μελών της ομάδας
PENDING Όνομα ομάδας PENDING Παρουσίαση ιστορικού ομάδας
NICK NickName NICKNAME fanimari Δημιουργία NickName
ON BONUS [αριθμός ατομικού οφέλους]
1- Διεθνής τηλεφωνία
2- Διεθνής περιαγωγή
ON BONUS 1 Επιλογή ατομικού οφέλους
Feedback