Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Όροι Χρήσης

 • Η δημιουργία και η διαχείριση των ομάδων MyGroup μπορεί να γίνεται από το χρήστη, είτε από το κινητό, είτε από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας Cytamobile-Vodafone.

 • Για τη διαχείριση των ομάδων από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας Cytamobile-Vodafone απαιτείται εγγραφή ενώ για τη διαχείριση των υπηρεσιών από το κινητό δεν απαιτείται εγγραφή.

 • Όλοι οι πελάτες της υπηρεσίας Cytamobile-Vodafone είτε διατηρούν σύνδεση pay monthly (εκτός από τους πελάτες των προγραμμάτων pay monthly data), είτε soeasy pay as you go μπορούν να δημιουργήσουν ή να συμμετέχουν σε ομάδες MyGroup.

 • Για τους πελάτες προγραμμάτων συμβολαίου MakeYourOwn οι πιο κάτω εκπτώσεις ισχύουν για τα λεπτά ομιλίας και τα SMS που θα διενεργήσουν μετά την εξάντληση των λεπτών ομιλίας των πακέτων TALK που έχουν επιλέξει και των πακέτων SMS, εάν έχουν επιλέξει.

 • Οι πελάτες της υπηρεσίας soeasy pay as you go μπορούν να δημιουργήσουν ή να συμμετέχουν στις ομάδες αλλά δεν μπορούν να επωφελούνται από τις εκπτώσεις.

Οι εκπτώσεις για τα μέλη μιας ομάδας MyGroup ισχύουν εφόσον η ομάδα έχει τον καθορισμένο ελάχιστο και μέγιστο αριθμό μελών.
Το ύψος της ποσοστιαίας έκπτωσης που θα επωφελείται μια ομάδα MyGroup θα αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών της σύμφωνα με τα πιο κάτω προκαθορισμένα ποσοστά:

Μέγεθος My Group Έκπτωση
3-10 άτομα 12%
11-25 άτομα 15%
26-50 άτομα 20%
 • Το όνομα της ομάδας MyGroup θα πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα αριθμό με ελάχιστο αριθμό χαρακτήρων 3 και μέγιστο αριθμό χαρακτήρων 15.

 • Οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν επιπρόσθετα ένα από τα ακόλουθα:

  • Διεθνή Περιαγωγή: 10% έκπτωση.
  • Διεθνή Τηλεφωνία: Μέχρι και 37,5% έκπτωση (κάθε 5 λεπτά, τα επόμενα 3 λεπτά στην ίδια κλήση, δωρεάν).
 • Τυχόν αλλαγές στον αριθμό των μελών της ομάδας MyGroup για οποιοδήποτε λόγο, θα επηρεάζει το ύψος της έκπτωσης από την 1η του επόμενου μήνα.

 • Σημειώνεται ότι εάν 2 πελάτες είναι ταυτόχρονα μέλη σε 2 ομάδες MyGroup τότε όταν επικοινωνούν μεταξύ τους θα επωφελούνται την έκπτωση της μεγαλύτερης ομάδας.

 • Ο κάθε πελάτης μπορεί να ανήκει μέχρι και σε δύο MyGroups.

 • Οποιαδήποτε επιλογή είδους εκπτώσεων θα ισχύει από την 1η του επόμενου μήνα.

 • Η ποσοστιαία έκπτωση θα υπολογίζεται στο ολικό ποσό του μηνιαίου λογαριασμού του πελάτη για την εντός δικτύου Cyta επικοινωνία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Όλα τα μέλη της ομάδας MyGroup θα απολαμβάνουν την ίδια ποσοστιαία έκπτωση.

 • Ο δημιουργός της ομάδας MyGroup θα είναι και ο αρχηγός της ομάδας MyGroup.

 • Νέα μέλη θα μπορούν να ενσωματωθούν στην ομάδα MyGroup α) είτε μετά από πρόσκληση και έγκριση του αρχηγού ή οποιουδήποτε άλλου μέλους της ομάδας. Β) είτε μετά από δική τους αίτηση και έγκριση του αρχηγού.

 • Κάθε φορά που ένα άτομο μπαίνει ή βγαίνει από την ομάδα, τα μέλη της ενημερώνονται αυτόματα με μήνυμα SMS, με τον αριθμό του κινητού που ήρθε ή έφυγε από την ομάδα, τον ανανεωμένο αριθμό των μελών της ομάδας και το αντίστοιχο ποσοστό της έκπτωσης.

 • Σε περίπτωση αποχώρησης του αρχηγού από την ομάδα MyGroup, τότε ο αρχηγός πριν αποχωρήσει μπορεί να ορίσει νέο αρχηγό διαφορετικά την ομάδα ηγείται το πρώτο μέλος βάσει ημερομηνίας εγγραφής.

 • Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να αποχωρήσει από την ομάδα MyGroup ανά πάσα στιγμή.

 • Ο αρχηγός διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει οποιοδήποτε μέλος από την ομάδα MyGroup.
 • Μόνο ο αρχηγός μπορεί να διαγράψει την ομάδα MyGroup, αλλά για το πράξει αυτό θα πρέπει πρώτα να διαγράψει όλα τα μέλη.

 • Η εγγραφή και η διαχείριση των ομάδων του Σχεδίου Επιβράβευσης MyGroup, παρέχεται δωρεάν.

 • Η έκπτωση που θα παραχωρείται θα παρουσιάζεται στο μηνιαίο λογαριασμό των πελατών.

H Cyta επιφυλάσσει το δικαίωμα να μην παρέχει έκπτωση σε όσους χρήστες εμπίπτουν σε κάποιες κατηγορίες πελατών. Τα υπόλοιπα μέλη της Ομάδας δεν θα επηρεάζονται.

Feedback