Ταινία υψηλής ευκρίνειας (1.5GB)
Με δίκτυο Fiber
(100Mbps)
sec
Με την υφιστάμενη σου σύνδεση
(20Mbps)
sec