Υπηρεσίες Δικτύου
Μεταβίβαση ή προώθηση κλήσης: 
στο φωνοκιβώτιο του κινητού σου τηλεφώνου Δωρεάν
Φαξ & Δεδομένα (Dial-up 9600 bps)  
Κλήσεις Φαξ σε:  
Σταθερό τηλέφωνο Cyta 7,930 σεντ/λεπτό*
Κινητό τηλέφωνο Cytamobile-Vodafone 7,930 σεντ/λεπτό*
Κλήσεις Δεδομένων σε:  
Σταθερό τηλέφωνο Cyta 7,930 σεντ/λεπτό*
Κινητό τηλέφωνο Cytamobile-Vodafone 7,930 σεντ/λεπτό*
Πάροχους Internet (8090-16XX) 12,20 σεντ/λεπτό
Πάροχους Internet χωρίς συνδρομή 16,266 σεντ/λεπτό
Σύντομοι αριθμοί  
Υπηρεσίες εξυπηρέτησης της Cytamobile-Vodafone 
125 - Πληροφορίες για τηλέφωνα άμεσης ανάγκης (14XX) Δωρεάν
132 - Κέντρο τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Cyta Δωρεάν
11892 - Πληροφορίες Καταλόγου Cyta €0,59/κλήση + €0,08/15 δευτερόλεπτα
90901895 - Ακριβής ώρα 19,04 σεντ/κλήση
11894 - Πληροφορίες καταλόγου εξωτερικού 237,00 σεντ/λεπτό
80000197 - Βλάβες Cyta Δωρεάν Δωρεάν
112 / 199 Υπηρεσίες άμεσης ανάγκης Δωρεάν
1881 – Υπηρεσία εγγραφής πελατών soeasy Δωρεάν
1882 – Οδηγός Αυτόματης Εξυπηρέτησης soeasy
(μέσω κινητού τηλεφώνου soeasy)
Δωρεάν
1883 - Οδηγός Αυτόματης Εξυπηρέτησης soeasy
(από οποιοδήποτε άλλο τηλέφωνο)
Δωρεάν
151 – Πληροφορίες Λήψης Ψηφιακού Σήματος (ΓΕΡΗΕΤ) Δωρεάν
Χρήσιμοι αριθμοί  
1400 - Πληροφορίες Νοσοκομείων Δωρεάν Δωρεάν
1401 - Πληροφορίες Φαρμάκων & Κέντρο Δηλητηριάσεων Δωρεάν
1407 - Αναφορά δασικών πυρκαγιών Δωρεάν
1408 - Επικοινωνία μεταξύ κωφών και μη κωφών Δωρεάν
1409 - Επικοινωνία μεταξύ μη κωφών και κωφών Δωρεάν
1410 - Άμεση ανταπόκριση για τα ναρκωτικά Δωρεάν
1413 - Γραμμή υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες (ΑμεΑ) και των οικογενειών τους – Ίδρυμα Άγιος Στέφανος Δωρεάν
1414 - Γραμμή του Κυνηγού Δωρεάν
1415 - Υπηρεσία Τμήματος Οδικών Μεταφορών Δωρεάν
1417 - Ρωσική Πρεσβεία Δωρεάν
90901412/3/4/5/6 - Εφημερεύοντα φαρμακεία 12,20 σεντ/λεπτό
90901420 - Βλάβες Ηλεκτρικού Ρεύματος 12,20 σεντ/λεπτό
1429 - Γραμμή Καταναλωτή Δωρεάν
1430 - Βλάβες Υδατοπρομήθειας 12,20 σεντ/λεπτό
90901432/3/4/5/6 - Εφημερεύοντα ιδιωτικά ιατρεία 12,20 σεντ/λεπτό
1440 - Πρόληψη βίας στην οικογένεια Δωρεάν
1441 - Κέντρο συντονισμού, έρευνας & διάσωσης Δωρεάν
1442 - Medic Alert Δωρεάν
1444 - Υπηρεσία Άμεσης Δράσης Βρετανικών Βάσεων Δωρεάν
1450 - Γραμμή Επικοινωνίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δωρεάν
1455 - Σύνδεσμος οικογενειακού προγραμματισμού Δωρεάν
1456 - Κέντρο πολλαπλής επέμβασης για ψυχική υγεία Δωρεάν
1460 - Γραμμή εμπιστευτικών αναφορών στην αστυνομία Δωρεάν
1469 - Σύνδεσμος Καρκινοπαθών και Συγγενών ΕΛ.Α.ΖΩ Δωρεάν
1494 - TELETHON Δωρεάν
1498 - Γραφείο δίωξης ναρκωτικών Δωρεάν
1499 - Γραμμή αστυνομικής βοήθειας Δωρεάν
1800 - Παγκύπριο Κέντρο Αποκατάστασης βλαβών ΑΗΚ Δωρεάν
1818 – Παγκύπριο Κέντρο Εξυπηρέτησης ΑΗΚ (λογαριασμοί) 7,93 σεντ / λεπτό
17000 - Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΓεΣΥ) Δωρεάν
17100 - Τηλεφωνικό Κέντρο Κτηματολογίου και Χωρομετρίας €0,09 σεντ / λεπτό
17700  - Τμήμα Φορολογίας €0,09 σεντ / λεπτό
Εξυπηρέτηση Πελατών
Αλλαγή κάρτας SIM  
Λόγω ασυμβατότητας κινητού τηλεφώνου και κάρτας SIM €2
Λόγω ελαττώματος ή ζημιάς στην κάρτα SIM μέσα σε έξι μήνες
από την ημερομηνία ενεργοποίησης
€2
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις (π.χ. απώλεια) €10,08
Απόκρυψη αριθμού (CLIR)  
Απόκρυψη αριθμού (CLIR) Δωρεάν