Εκπτωτικό σχέδιο για μικρά υποστατικά με 1 αποκωδικοποιητή

Για μικρά υποστατικά με 1 αποκωδικοποιητή παρέχεται έκπτωση 25% στη μηνιαία συνδρομή των πακέτων Cytavision Public Pack.

Προϋπόθεση για παροχή της έκπτωσης είναι η τήρηση των πιο κάτω κριτηρίων:
(α) Στο υποστατικό υπάρχει μόνο 1 αποκωδικοποιητής και
(β) Κατά την ώρα της προβολής περιεχομένου της Cytavision υπάρχουν μέχρι 30 κατειλημμένες θέσεις.

» Όροι Παροχής

Εκπτωτικό σχέδιο για χωριά ή κοινότητες με μικρό αριθμό κατοίκων

Αν βρίσκεσαι σε χωριό ή κοινότητα με μικρό αριθμό κατοίκων η Cytavision σου δίνει τη δυνατότητα να προσφέρεις θέαμα στους πελάτες σου μέσω των πακέτων Cytavision Public Pack απολαμβάνοντας ειδικές εκπτώσεις.

Δες την έκπτωση του χωριού/κοινότητάς σου:


Χωριά/κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων: 50% έκπτωση στο οφειλόμενο ποσό της υπηρεσίας
  Cytavision Public Pack
› Χωριά/κοινότητες με 501-1000 κατοίκους: 25% έκπτωση στο οφειλόμενο ποσό της υπηρεσίας
  Cytavision Public Pack

» Ονομαστικός κατάλογος χωριών και κοινοτήτων που συμμετέχουν στο εκπτωτικό σχέδιο

Αναζήτηση χωριού/κοινότητας με ταχυδρομικό κωδικό:
(4ψήφιος αρ.)


» Όροι Παροχής

Εκπτωτικό σχέδιο σε πελάτες με μεγάλο αριθμό συνδρομητών Public Pack

Το εκπτωτικό σχέδιο αφορά πελάτες με μεγάλο αριθμό συνδρομών Cytavision Public για χώρους δημόσιας προβολής, οι οποίοι μπορούν να απολαμβάνουν κλιμακωτές εκπτώσεις για τις συνδρομές Cytavision Public Pack (1ος και 2ος αποκωδικοποιητής).

Αρ. συνδρομών Cytavision Public Pack (2 αποκωδικοποιητές) Ποσοστό Έκπτωσης
Μέχρι 13 0%
Από 14 μέχρι 28 10%
Από 29 μέχρι 58 15%
59 και άνω 20%


» Όροι Παροχής