Εθνικά   Διεθνή τέλη   Φραγμένοι προορισμοί    Απευθείας κλήσεις μέσω χειριστή   Κώδικες Προορισμών   Εθνικά τέλη καρτοτηλεφώνων   Διεθνή τέλη καρτοτηλεφώνων