ΕΘΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ
Τελευταία Ημερομηνία Ανανέωσης: 01/03/2020
  ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ (€) ΜΟΝΑΔΑ
ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
  ΜΟΝΑΔΑ  
  ΜΕ ΦΠΑ 19%  
ΤΕΛΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ    
   
ΤΕΛΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ 0,1000 λεπτό
     
ΤΕΛΗ ΚΛΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ    
Cytamobile-Vodafone 0,1300  λεπτό
Epic 0,1300  λεπτό
     
ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ    
     
199 - Κλήσεις Άμεσης Ανάγκης 0,0000  
112 - Κλήσεις Άμεσης Ανάγκης 0,0000  
130 - Εξυπηρέτηση Πελατών Cablenet 0,2298  λεπτό
132 - Κέντρο Τηλεξυπηρέτησης Cyta 0,0000 λεπτό
133 - Εξυπηρέτηση Πελατών Primetel 0,2099 λεπτό
136 - Υπηρεσία Τηλεξυπηρέτησης Πελατών Epic 0,2122  λεπτό
156 - Δήλωση κλήσης προς πλοία στην ανοικτή θάλασσα μέσω του Παράκτιου Σταθμού Κύπρου 0,0000  
     
11800 - Υπηρεσία Πληροφοριών Καταλόγου Primetel 0,5691 κλήση
Επιπλέον χρέωση 0,4243 λεπτό
     
11892 - Πληροφορίες Καταλόγου Cyta  0,3844 λεπτό
Επιπλέον χρέωση 0,3072 κλήση
     
11894 - Πληροφορίες Εξωτερικού  3,8080 λεπτό
80000196 - Τηλεγραφήματα από Τηλεφώνου 0,0000  
80000197 - Βλάβες (Τηλεφ., Τέλεφαξ, Cytapac, Κιν. Τηλ.) 0,0000  
800 00 198 - Δήλωση Κλήσης εξωτερικού μέσω Χειριστών 0,0000  
800 00 198 - Δήλωση Κλήσης προς πλοία στην ανοικτή θάλασσα μέσω Ξένων  Παράκτιων Σταθμών 0,0000  
     
ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ    
     
125/126 - Πληροφορίες για Αριθμούς Τηλεφώνων Άμεσης Ανάγκης (1400-1499) (Ελληνικά/Αγγλικά) 0,0000  
151 - Πληροφορίες Λήψης Ψηφιακού Σήματος (ΓΕΡΗΕΤ) 0,0000  
     
1400 - Νοσοκομεία (Ελληνικά & Αγγλικά) 0,0000  
1401 - Κέντρο Δηλητηριάσεων 0,0000  
1404 - Γραμμή Ψυχολογικής Στήριξης Εθνοφρουρών 0,0000  
1407 - Υπηρεσία Αναφοράς  Δασικών Πυρκαγιών 0,0000  
1408 - Επικοινωνία Κωφού Ατόμου με μη   Κωφό μέσω φαξ 0,0000  
1409 - Επικοινωνία μη Κωφού Ατόμου με  Κωφό μέσω τηλεφώνου 0,0000  
1410 - Υπ. Άμεσης Ανταπόκρισης για τα  Ναρκωτικά (Ελληνικά & Αγγλικά)    0,0000  
1411 - Ομάδα Πρωτοβουλίας Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Μακαρίου Νοσοκομείου 0,0000  
1440 - Υπηρεσία Άμεσης Ανταπόκρισης για Βία στην Οικογένεια 0,0000  
1441 - Κέντρο Συντ.  Έρευνας και Διάσωσης 0,0000  
1442 - Medic Alert 0,0000  
1443 - Αστυνομία Βρεττανικών Βάσεων (SBA) 0,0000  
1455 - Οικογενειακός Προγραμματισμός 0,0000  
1456 - Κέντρο Πολλαπλής Παρέμβασης για Ψυχολογική Υγεία 0,0000  
1460 - Κατάθεση Εμπιστευτικών Πληροφοριών 0,0000  
1483 - Υπηρεσία Prepaid GSM 098 0,0000  
1494 - TELETHON 0,0000  
1498 - Γραφείο Διώξεως Ναρκωτικών 0,0000  
1499 - Αστυνομία - Αξιωματικός Υπηρεσίας - Κατάθεση Εμπιστευτικών Πληροφοριών 0,0000  
       
1800- Βλάβες ΑΗΚ παγκύπρια 0,1768 λεπτό
1801- Υπηρεσίες ΑΗΚ 0,1768 λεπτό
1802- Υπηρεσίες ΑΗΚ 0,1768 λεπτό
90901893 - Ακριβής Ώρα (Αγγλικά)  0,0884 κλήση
90901895 - Ακριβής Ωρα (Ελληνικά)  0,0884 κλήση
     
90901420 - Βλάβες Ηλεκτρικού Ρεύματος (Ελληνικά/Αγγλικά) 0,2652  λεπτό
     
9090140x/9090141x - Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία (Χ=2 εως 6)    (Ελληνικά/Αγγλικά) 0,3536  λεπτό
     
9090142x/9090143x - Εφημερεύοντες Ιδιώτες Ιατροί (Χ=2 εως 6)  (Ελληνικά/Αγγλικά) 0,3536  λεπτό
     
90901488 - Υπηρεσία Μετάδοσης Καιρού 0,3536  λεπτό
     
ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ  - 800 0,0000  
     
ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΛΗΣΕΩΝ - 00800 0,0000  
     
ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΕΚΤΗ ΤΗΛΕΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ 0,1768 κλήση
     
     
ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ-7777 0,2298  λεπτό
     
ΦΩΝΟΜΗΝΥΜΑ - 12X    
123 Cytamobile-Vodafone 0,2298  λεπτό
Epic 0,2122  λεπτό
Primetel (ΜVΝΟ) 0,2298  λεπτό
     
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ - 700 0,2298  λεπτό
     
ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - 900, 909    
Κατηγορία Κ0 0,2298  λεπτό
Κατηγορία Κ1 0,2829  λεπτό
Κατηγορία Κ2 0,3713  λεπτό
Κατηγορία Κ3 0,4774  λεπτό
Κατηγορία Κ4 0,5834  λεπτό
Κατηγορία Κ5 0,6719  λεπτό
Κατηγορία Κ6 0,9194  λεπτό
Κατηγορία Κ7 1,1669  λεπτό
Κατηγορία Κ8 1,4144  λεπτό
Κατηγορία Κ9 2,0156  λεπτό
Κατηγορία Κ10 2,6344  λεπτό
Κατηγορία Κ11 3,2355  λεπτό
Κατηγορία Κ12 3,8543  λεπτό
     
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ    
1.  Η χρέωση για κλήσεις προς σταθερά και κινητά εντός Κύπρου εφαρμόζεται ανά 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ελάχιστη χρέωση 30 δευτερόλεπτα.    
2.  Η χρέωση για τις υπόλοιπες  κλήσεις εφαρμόζεται ανά 6 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ελάχιστη χρέωση 12  δευτερόλεπτα.    
3. Υπάρχει χρέωση για τον καλούμενο     
     
  ΤΕΛΟΣ ΑΝΑ ΜΟΝΑΔΑ    ΜΕ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΑ  19% ΑΝΑΦΟΡΑΣ
  ΦΠΑ          (€)  
     
ΑΛΛΑ ΤΕΛΗ ΚΑΡΤΟΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ    
     
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ) ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ Cyta    
     
Τηλεφωνική Σύνδεση    
Τέλος Εγκατάστασης ισχύει το τέλος εγκατάστασης της αναλογικής σταθερής τηλεφωνίας εφάπαξ
Συνδρομή ισχύει το τέλος μηνιαίας συνδρομής της αναλογικής σταθερής τηλεφωνίας μήνα
     
Διευκόλυνση Τελοχρεωστικών Διατάξεων    
Τέλος Εγκατάστασης 20,00 εφάπαξ
Συνδρομή 1,00 μήνα
     
Μηνιαίο Ενοίκιο 3,00 μήνα
     
Βασική τιμή τελοχρεωστικής μονάδας    
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,0869 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,0956 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,1043 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,1130 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,1216 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,1303 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,1390 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,1477 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,1564 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,1651 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,0174 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,1825 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,1912 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,1998 Χρ. Μονάδα
Ολική Τιμή τελοχρεωστικής μονάδας συμπ. ΦΠΑ   0,2085 Χρ. Μονάδα
     
Αλλαγή τιμής τηλεχρεωστικής μονάδας 20,00  
     
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ     
     
Τηλεφωνική Σύνδεση    
Τέλος Εγκατάστασης ισχύει το τέλος εγκατάστασης της αναλογικής σταθερής τηλεφωνίας εφάπαξ
Συνδρομή ισχύει το τέλος μηνιαίας συνδρομής της αναλογικής σταθερής τηλεφωνίας μήνα
     
Διευκόλυνση Τηλεχρεωστικών Διατάξεων    
Τέλος Εγκατάστασης 20,00 εφάπαξ
Συνδρομή 1,00 μήνα
     
Τέλος Εγκατάστασης SAM 30,50 εφάπαξ
     
Βασική τιμή τηλεχρεωστικής μονάδας 0,0533 Χρ. Μονάδα
(αποτελεί το μερίδιο της Cyta από τα έσοδα των κλήσεων)    
     
Αλλαγή τιμής τηλεχρεωστικής μονάδας 20,00