Λένια Ματθαίου Επιφανίου

Λένια Ματθαίου Επιφανίου

Η κ. Λένια Ματθαίου Επιφανίου είναι απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και κατέχει το πτυχίο του Χημικού Μηχανικού. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Διεθνές Ινστιτούτο Διοίκησης Κύπρου (CIIM), αποκτώντας Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

Μεταξύ 1987 – 1989 η κ. Ματθαίου Επιφανίου εργάσθηκε ως Χημικός Μηχανικός στη βιομηχανία παγωτού Regis Milk Industries Ltd και ήταν υπεύθυνη για την παραγωγή και τον ποιοτικό έλεγχο των προϊόντων.

Aπό τον Οκτώβριο 1989 μέχρι και σήμερα εργάζεται στην Τράπεζα Κύπρου στις θέσεις της Προϊσταμένης Τμήματος Δανείων, Βοηθού Διευθύντριας Καταστήματος και Λειτουργού Πωλήσεων - Τμήμα Μάρκετινγκ. Από τον Μάϊο 2007 μέχρι σήμερα είναι Διευθύντρια Καταστήματος της Τράπεζας Κύπρου. Από τον Ιούλιο 2016 η κ. Ματθαίου Επιφανίου είναι Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta).