Απεριόριστα Λεπτά
Απεριόριστα SMS
10 GB Mobile Internet
1
Στοιχεία RED Family

(συμπλήρωσε εάν ισχύουν)

 
 
Επιλογές παραλαβής/παράδοσης παραγγελίας (σε περίπτωση αγοράς συσκευής):
2
Στοιχεία Πελάτη
Υφιστάμενος πελάτης Cyta

 
 
3
Όροι RED Family
Έχω ενημερωθεί για τους όρους παροχής του προγράμματος RED Family και τους αποδέχομαι.