Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Mail Verification

Παρουσιάστηκε κάποιο πρόβλημα!

Υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον σύνδεσμο επιβεβαίωσης του email σου. Είναι πιθανό να έχεις ήδη χρησιμοποιήσει τον σύνδεσμο ή να έχεις ζητήσει νέο. Για να επιλύσεις το πρόβλημα σε περίπτωση που προσπαθείς να:

  • Επιβεβαιώσεις λογαριασμό: "Παρακαλώ συνδέσου στο My Cyta για να ελέγξεις γιατί ο σύνδεσμος επιβεβαίωσης σου είναι άκυρος και θα σου δοθούν ανάλογες οδηγίες για επίλυση του προβλήματος."
  • Τερματίσεις λογαριασμό: "Παρακαλώ συνδέσου στο My Cyta και επανάλαβε τη διαδικασία."
  • Αλλάξεις κωδικό πρόσβασης: "Παρακαλώ επανέλαβε τη διαδικασία για να επιλύσεις το πρόβλημα σύνδεσής σου."