Πακέτα Διεθνών Κλήσεων

Επίλεξε το πακέτο διεθνών κλήσεων προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ)

Πακέτο

Όροι & Προϋποθέσεις Πακέτων

 1. Τα πακέτα διεθνών κλήσεων είναι διαθέσιμα μόνο σε πελάτες RED που έχουν 12μηνη ή 24μηνη δέσμευση.
 2. Τα λεπτά ομιλίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διεθνείς κλήσεις μόνο προς κινητά και σταθερά τηλέφωνα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 3. Η μονάδα χρέωσης είναι ανά λεπτό. Μετά την εξάντληση των λεπτών ομιλίας του εκάστοτε πακέτου, ισχύουν οι υφιστάμενες χρεώσεις προς σταθερό και κινητό της κάθε χώρας.
 4. Σε περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει άλλο πρόγραμμα, τερματίσει ή μεταβιβάσει το πρόγραμμα RED, τότε θα τερματίζεται αυτόματα και το πακέτο Διεθνών Κλήσεων.
 5. Με την παροχή του πακέτου η συνδρομή θα χρεώνεται ολόκληρη και θα δικαιούται όλα τα λεπτά του πακέτου.
 6. Τα πακέτα είναι επιπρόσθετα (add-ons) των προγραμμάτων RED και ενεργοποιούνται από την επόμενη μέρα.
 7. Τον μήνα που ο πελάτης θα προβεί σε αλλαγή πακέτου θα χρεωθεί και τις 2 συνδρομές και θα δικαιούται το σύνολο των λεπτών και των 2 πακέτων.
 8. Κατά τη διάρκεια της αλλαγής πακέτου, τυχόν λεπτά που δεν έχουν καταναλωθεί δεν μεταφέρονται στο νέο πακέτο.
 9. Λεπτά που δεν καταναλώνονται εντός του μήνα τιμολόγησης, δεν μεταφέρονται στον επόμενο.
 10. Δεν απαιτείται ελάχιστη χρονική διάρκεια παροχής των πακέτων, ως εκ τούτου οι πελάτες θα μπορούν να τερματίσουν το πακέτο Διεθνών Κλήσεων ανά πάσα στιγμή.

Λίστα Χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Δανία
 • Ελλάδα
 • Εσθονία
 • Ην. Βασίλειο
 • Ιρλανδία
 • Ισπανία
 • Ιταλία
 • Κροατία
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Μάλτα
 • Ολλανδία
 • Ουγγαρία
 • Πολωνία
 • Πορτογαλία (Αζόρες, Μαδειρα)
 • Ρουμανία
 • Σλοβακία
 • Σλοβενία
 • Σουηδία
 • Τσεχία
 • Φινλανδία