Ιωάννης Κρεμμός

Ιωάννης Κρεμμός

Ο κ. Ιωάννης Σ. Κρεμμός είναι Γενικός Διευθυντής της εταιρίας Blue Island Plc και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της από το 2004. Διατελεί, επίσης, καθήκοντα Γενικού Διευθυντή της εταιρείας KEDE Ltd από το 2002, η οποία έχει ως κύριο αντικείμενο των εργασιών της την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα της Διοίκησης και του Μάρκετινγκ. Προτού να αναλάβει τη θέση του Γενικού Διευθυντή στην Blue Island Plc, ο κ. Κρεμμός διατέλεσε καθήκοντα Διευθυντή των εταρειών Casacon Ltd και Estiotechniki Ltd.

Τον Ιανουάριο του 2014 διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Λιμένων Κύπρου, όπου υπηρέτησε μέχρι τον Ιούνιο του 2016.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Anglia Ruskin University στον τομέα του Μάρκετινγκ και Καινοτομίας (MA, Marketing and Innovation), όπως και μεταπτυχιακού τίτλου από το Cyprus Institute of Marketing στον τομέα της Εταιρικής Διαχείρισης και Στρατηγικού Σχεδιασμού (Postgraduate Diploma, Corporate Management & Strategic Planning). Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (BSc Economics). Το 2011 αναγνωρίστηκε ως Certified Manager από το Institute of Certified Professional Managers (CM) και το 2013 αναγνωρίστηκε ως Certified Marketer από το Chartered Institute of Marketing (MCIM).

Είναι Μέλος του Συμβουλίου της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (Cyta), από τον Οκτώβριο 2018.