Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Αποτελέσματα για Θέσεις Εργασίας

  • Θέσεις Εργασίας 2017
  • Θέσεις Εργασίας 2012

Κατάλογος Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικού Τεστ Ικανοτήτων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - Βοηθοί Καταστημάτων
(Αρ. Προκήρυξης: 1/2017) (Για όλες τις πόλεις) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Κατάλογος Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικού Τεστ Ικανοτήτων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης
(Αρ. Προκήρυξης: 2/2017) (Λευκωσία - Λεμεσός) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Κατάλογος Αποτελεσμάτων Ηλεκτρονικού Τεστ Ικανοτήτων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - Βοηθοί Τεχνικής Εργασίας
(Αρ. Προκήρυξης: 3/2017) (Για όλες τις πόλεις) - Κατά σειρά κατάταξης
» κλικ εδώ

Κατάλογοι Επιτυχόντων για τις προκηρύξεις Ωρομίσθιου Προσωπικού 1/2012 και 2/2012

Δεύτερος Επιπρόσθετος Κατάλογος επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού – Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (Λευκωσία-Λεμεσός) (Αρ. Προκήρυξης: 2/2012)
» κλικ εδώ

Επιπρόσθετος Κατάλογος επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (Λευκωσία-Λεμεσός) (Αρ. Προκήρυξης: 2/2012)
» κλικ εδώ

Κατάλογος επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - Βοηθοί Καταστημάτων (όλες οι επαρχίες) (Αρ. Προκήρυξης: 1/2012)
» κλικ εδώ


Κατάλογος επιτυχόντων για τις θέσεις Ωρομίσθιου Προσωπικού - Βοηθοί Τηλεξυπηρέτησης (Λευκωσία-Λεμεσός)
(Αρ. Προκήρυξης: 2/2012)
» κλικ εδώ