Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

IP-VPN μέσω DSL Access

Τα Νοητά Ιδιωτικά Δίκτυα (ΝΙΔ) σας προσφέρουν τη δυνατότητα να διασυνδέετε τα διάφορα τμήματα της εταιρείας/οργανισμού σας τα οποία είναι γεωγραφικά απομακρυσμένα χρησιμοποιώντας κοινή τηλεπικοινωνιακή υποδομή, διατηρώντας ταυτόχρονα την ιδιωτική χρήση και ασφάλεια ενός ενιαίου ιδιωτικού δικτύου.

Με τα NΙΔ τα υποκαταστήματα της εταιρείας σας μπορούν τώρα να συνδεθούν με ένα αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Η γεωγραφική τοποθεσία των υποκαταστημάτων σας δεν αποτελεί πλέον πρόβλημα για την επικοινωνία, διάθρωση και διαχείριση της εταιρείας σας. Με τα ΝΙΔ η επικοινωνία μεταξύ των υποκαταστημάτων και των υπαλλήλων σας, η χρήση κοινών πόρων και η πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων σας γίνεται εύκολα ανεξαρτήτως τοποθεσίας.

Για να δημιουργηθεί ένα ΝΙΔ θα πρέπει πρώτα να επιλέξετε το μέσο σύνδεσης με το οποίο θα συνδεθεί ο εξοπλισμός σε κάθε υποκατάστημα της εταιρείας σας στο ιδιωτικό δίκτυο σας. Υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

Σύνδεση στο εταιρικό δίκτυο IP-VPN με πρόσβαση DSL
(ταχύτητα λήψης/αποστολή)
Εγκατάσταση Μηνιαία Συνδρομή
Home5Mbps (5Mbps/800kbps) €101,90 €17,83
Home10Mbps (10Mbps/800kbps) €101,90 €29,87
Home20Mbps (20Μbps/800kbps) €101,90 €36,05
Business10Mbps (10Mbps/1Mbps) €130,90 €54,74
Business20Mbps (20Mbps/1Mbps) €130,90 €72,59
Business30Mbps (30Mbps/2Mbps) €130,90 €86,87
Business50Mbps (50Mbps/8Mbps) €130,90 €94,01
Business100Mbps (100Mbps/8Mbps) €130,90 €110,67
Συνδυασμένη σύνδεση στο εταιρικό δίκτυο IP-VPN και στο διαδίκτυο:
Business10Mbps (10Mbps/1Mbps) €130,90 €73,78
Business20Mbps (20Mbps/1Mbps) €130,90 €97,58
Business30Mbps (30Mbps/2Mbps) €130,90 €111,86
Business50Mbps (50Mbps/8Mbps) €130,90 €120,19
Business100Mbps (100Mbps/8Mbps) €130,90 €139,23

Σημειώσεις:

  1. Τα πιο πάνω τέλη περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19%.
  2. Η δυνατότητα ενισχυμένης ταχύτητας αποστολής (upload) μέχρι 4Mbps προσφέρεται στις συνδέσεις που έχουν ταχύτητα λήψης (download) τουλάχιστο 10Mbps και πρόσθετη μηνιαία συνδρομή €8,33.
  3. Η συνδυασμένη πρόσβαση παρέχει τη δυνατότητα ταυτόχρονης πρόσβασης στο εταιρικό δίκτυο IP-VPN και στο διαδίκτυο από την ίδια φυσική πρόσβαση.
  4. Στα πιο πάνω τέλη συμπεριλαμβάνονται τα τέλη του DSL Access, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται τα τέλη της τηλεφωνικής γραμμής ή της πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.
Οδηγίες Χρήσης/ Παροχής
Η επιλογή του μέσου σύνδεσης θα πρέπει να βασιστεί στις ανάγκες του συγκεκριμένου σημείου σε ταχύτητα και επικοινωνία με τα υπόλοιπα υποκαταστήματα.

Με βάση το μέσο σύνδεσης που θα επιλέξεις το κάθε παράρτημα εταιρείας σου θα συνδεθεί στον κοντινότερο κόμβο του MPLS δικτύου της Cyta. Στο MPLS δίκτυο θα δημιουργηθούν οι κατάλληλοι προγραμματισμοί ώστε τα παραρτήματα της εταιρείας να επικοινωνούν μεταξύ τους με την ασφάλεια ενός ιδιωτικού δικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να αποταθείς στον Επιχειρηματικό σου Σύμβουλο ή κάλεσε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επιχειρηματικών Πελατών στο τηλέφωνο 150.
Feedback