Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα Internet Home

Τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα Internet Home προσφέρονται σε άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες.

Στην προσφορά αυτή περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες ΔΩΡΕΑΝ διευκολύνσεις:

 • Σύνδεση με την υπηρεσία Cytanet Wireless Zone.
 • Τέσσερις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
 • Παροχή της διευκόλυνσης προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ιούς και αυτόκλητα μηνύματα (antivirus και antispam protection).
 • Παροχή της υπηρεσίας Safe Internet - for home για προστασία των παιδιών από το ανεπιθύμητο περιεχόμενο διαδικτύου.
 • Αποδιαμορφωτής (modem) με δυνατότητα Wi-Fi και router.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο από οπουδήποτε βρίσκεσαι μέσω της υπηρεσίας WebMail.
 • Εμπορική και τεχνική εξυπηρέτηση στο 8000-8080.

 INTERNET HOME5Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 6,26Μηνιαία

 INTERNET HOME10Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 10,67Μηνιαία

 INTERNET HOME20Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 12,64Μηνιαία

 INTERNET HOME30Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 14,98Μηνιαία

 INTERNET HOME50Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 16,93Μηνιαία

 INTERNET HOME80Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 20,84Μηνιαία

 INTERNET HOME100Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 23,56Μηνιαία

 INTERNET HOME160Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 35,41Μηνιαία

 INTERNET HOME300Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 62,65Μηνιαία

Σημειώσεις:

 1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
 2. Τα προϊόντα Internet Home έχουν τέλος εγκατάστασης €71,40 και περιλαμβάνει τον αποδιομορφωτή. Tο τέλος εγκατάστασης μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή σε δέκα μηνιαίες δόσεις.
 3. Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται το τέλος σύνδεσης και το ενοίκιο της τηλεφωνικής γραμμής ή της  πρόσβασης στις ευρυζωνικές υπηρεσίες.
 4. Οι πελάτες έχουν την επιλογή να εγκαταστήσουν τα προϊόντα της υπηρεσίας Internet Home οι ίδιοι (ιδιο-εγκατάσταση), με μόνο € 35,70. Η ιδιοεγκατάσταση δεν προσφέρεται σε προϊόντα με ταχύτητα 50Mbps και άνω και για συνδέσεις προϊόντων μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
 5. Πελάτες με προϊόντα Internet Home με ταχύτητες 10Mbps και άνω έχουν τη δυνατότητα για ενισχυμένη ταχύτητα αποστολής.
 6. Τα προϊόντα Internet Home160Mbps και Internet Home300Mbps προσφέρονται μόνο μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
 7. Το προϊόν Internet Home300Mbps προσφέρεται μόνο σε ιδιώτες.
 8. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα – είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.
Οδηγίες Χρήσης/ Παροχής
Για τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα Internet Home ισχύουν οι ακόλουθοι όροι για άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες:

Α. Δικαιούχοι

(α) Άτομα με Ειδικές Κοινωνικές Ανάγκες
 • Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική κινητική ή και άλλη σοβαρή ή ολική σωματική αναπηρία, αναπηρία,
 • Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική οπτική αναπηρία,
 • Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική ακουστική αναπηρία,
 • Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική νοητική αναπηρία, και
 • Άτομα με μόνιμη σοβαρή ή ολική ψυχική αναπηρία.
(β) Ανήλικα άτομα

Σε περίπτωση όπου ανήλικα άτομα ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες της ενότητας Α(α) θα επωφελούνται του ειδικού τιμολογιακού πακέτου, ως δικαιούχοι, οι γονείς ή οι κηδεμόνες τους, εφόσον διαμένουν μαζί στο ίδιο υποστατικό, προσκομίζοντας τα ακόλουθα πιστοποιητικά, επιπρόσθετα από τα πιστοποιητικά που απαιτούνται στην ενότητα Β:
 • Πιστοποιητικό Γέννησης ανήλικου ατόμου
 • Ταυτότητα γονέων ή κηδεμόνων,
 • Απόδειξη κηδεμονίας ανηλίκου ατόμου (π.χ. Διάταγμα Δικαστηρίου) σε περίπτωση κατά την οποία το ανήλικο άτομο είναι κάτω από κηδεμονία.

Β. Θέσπιση Μηχανισμού Ελέγχου

Η θέσπιση μηχανισμού ελέγχου της αληθούς κατάστασης του ατόμου αποσκοπεί στην αποφυγή τυχών καταχρήσεων και συνεπώς οποιοδήποτε από τα σχετικά πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, αναλόγως περίπτωσης, ως εκδίδονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, πρέπει να προσκομίζονται στην Cyta από τον αιτούμενο ειδικού τιμολογιακού πακέτου:
 1. Ολοκληρωμένο Πόρισμα Αξιολόγησης Αναπηρίας (ΟΠΑΑ), από το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες στο οποίο να αναγράφεται η έκταση αναπηρίας του ατόμου ως Σοβαρή ή Ολική με μόνιμη χρονική περίοδο ισχύος.
 2. Σε σχέση με τα άτομα με νοητική αναπηρία βεβαίωση που θα αναφέρει ότι το άτομο είναι καταγραμμένο στο μητρώο της Επιτροπής Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων και ότι δεν είναι ιδρυματοποιημένο.

Γ. Όροι Παροχής
 • Η σύνδεση του προϊόντος Internet Home σε φυσικά πρόσωπα τα οποία κρίνονται ως δικαιούχοι παρέχεται για μόνο ένα υποστατικό με διακριτή διεύθυνση.
 • Η Cyta θα αποδέχεται ότι τα δικαιούχα ανήλικα άτομα διαμένουν στο ίδιο υποστατικό με γονείς /κηδεμόνες τους, με την εκ μέρους του γονέα /κηδεμόνα υπογραφή δήλωσης, στην οποία θα επισύρεται η προσοχή στη νομοθεσία περί ψευδών δηλώσεων.
 • Τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα για άτομα ειδικές κοινωνικές ανάγκες θα προσφέρονται μόνον σε δικαιούχους που είναι φυσικά πρόσωπα.
 • Τα Ειδικά Τιμολογιακά Πακέτα για άτομα με ειδικές κοινωνικές ανάγκες θα ισχύουν μόνον για άτομα (μέλη νοικοκυριών) που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Κύπρο, όπως αυτή ορίζεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα cytashop, ή κάλεσε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.
Feedback