Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Προσφορές Internet Home για Πολύτεκνες Οικογένειες

Η Cytanet δίνει την ευκαιρία σε πολύτεκνες οικογένειες (με τέσσερα παιδιά και άνω) να επωφεληθούν ειδικών τιμολογιακών προσφορών για σύνδεση με την υπηρεσία Internet Home.

Στην προσφορά αυτή περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες ΔΩΡΕΑΝ διευκολύνσεις:

 • Σύνδεση με την υπηρεσία Cytanet Wireless Zone.
 • Τέσσερις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.
 • Παροχή της διευκόλυνσης προστασίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από ιούς και αυτόκλητα μηνύματα (antivirus και antispam protection).
 • Παροχή της υπηρεσίας Safe Internet - for home.
 • Αποδιαμορφωτής (modem)με δυνατότητα Wi-Fi και router.
 • Δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σου ταχυδρομείο από οπουδήποτε βρίσκεσαι μέσω της υπηρεσίας WebMail.
 • Δωρεάν εμπορική και τεχνική εξυπηρέτηση στο 8000-8080.

 INTERNET HOME5Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 13,64Μηνιαία

 INTERNET HOME10Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 23,26Μηνιαία

 INTERNET HOME20Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 27,55Μηνιαία

 INTERNET HOME30Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 32,67Μηνιαία

 INTERNET HOME50Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 36,91Μηνιαία

 INTERNET HOME80Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 45,41Μηνιαία

 INTERNET HOME100Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 51,35Μηνιαία

 INTERNET HOME160Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 77,18Μηνιαία

 INTERNET HOME300Mbps  

ΠεριγραφήΤέληΠερίοδος Χρέωσης
Τέλος Σύνδεσης€ 71,40Εφάπαξ ή 10 Μηνιαίες Δόσεις
Συνδρομή€ 136,55Μηνιαία

Σημειώσεις:

 1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
 2. Τα προϊόντα Internet Home έχουν τέλος εγκατάστασης €71,40 και περιλαμβάνει τον αποδιομορφωτή. Tο τέλος εγκατάστασης μπορεί να πληρωθεί εφάπαξ ή σε δέκα μηνιαίες δόσεις.
 3. H παροχή των προϊόντων Internet Home προϋποθέτει την ύπαρξη τηλεφωνικής σύνδεσης, η παροχή της οποίας δεν συμπεριλαμβάνεται στην προσφορά.
 4. Οι πελάτες έχουν την επιλογή να εγκαταστήσουν τα προϊόντα της υπηρεσίας Internet Home οι ίδιοι (ιδιο-εγκατάσταση), με μόνο € 35,70. Η ιδιοεγκατάσταση δεν προσφέρεται σε προϊόντα με ταχύτητα 50Mbps και άνω και για συνδέσεις προϊόντων μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
 5. Πελάτες με προϊόντα Internet Home με ταχύτητες 10Mbps και άνω έχουν τη δυνατότητα για ενισχυμένη ταχύτητα αποστολής.
 6. Τα προϊόντα Internet Home160Mbps και Internet Home300Mbps προσφέρονται μόνο μέσω οπτικής ευρυζωνικής πρόσβασης.
 7. Το προϊόν Internet Home300Mbps προσφέρεται μόνο σε ιδιώτες.
 8. H πρόσβαση στο διαδίκτυο προσφέρεται ως ακολούθως: (i) Διαφημιζόμενη ταχύτητα - είναι η ταχύτητα που διαφημίζεται για κάθε προϊόν, (ii) Μέγιστη ταχύτητα - είναι η ίδια με τη διαφημιζόμενη ταχύτητα, (iii) Συνήθης ταχύτητα – είναι τουλάχιστον το 90% της μέγιστης ταχύτητας και θα είναι διαθέσιμη στον τελικό χρήστη καθ’ όλο το 24ωρο. (iv) Ελάχιστη ταχύτητα - ορίζεται στο 80% της μέγιστης ταχύτητας.
Οδηγίες Χρήσης/ Παροχής
Αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται μέσω των cytashop και του κέντρου τηλεξυπηρέτησης. Οι πελάτες θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν στα Cytashop τη ταυτότητα της ΠΟΠ ή να αποστέλλουν αντίγραφο της μέσω του τηλεμοιότυπου (φαξ) 8000 80 81 στο κέντρο τηλεξυπηρέτησης. Οι ενδιαφερόμενοι πελάτες μπορούν να επωφεληθούν τις ειδικές τιμές μέχρι την ενηλικίωση των παιδιών.

Με τη λήξη της προσφοράς η σύνδεση θα συνεχίσει να υφίσταται και θα εφαρμόζεται το τιμολόγιο που ισχύει για το εκπτωτικό πακέτο για ομάδες πέραν των 15 ατόμων. Σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση θα αποστέλλεται λίγες μέρες πριν τη λήξη της προσφοράς.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα cytashop, ή κάλεσε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.
Feedback