Στρατηγική Συμφωνία IDEA και CYTA για την ανάπτυξη της Καινοτομίας

Στρατηγική Συμφωνία IDEA και CYTA για την ανάπτυξη της Καινοτομίας

Μνημόνιο στρατηγικής συνεργασίας, με σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος καινοτομίας στη χώρα μας, υπέγραψαν το Εκκολαπτήριο Νεοφυών Επιχειρήσεων, IDEA της Τράπεζας Κύπρου και το Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ιδεών της Cyta.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, η Cyta θα παρέχει ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών στις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) που συμμετέχουν στο πρόγραμμα του IDEA, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα στον τομέα της τεχνολογίας (ICT).  Επίσης η Cyta, θα προσφέρει προς  το IDEA την απαιτούμενη τηλεφωνική υποδομή για τη λειτουργία του, υψηλής ταχύτητας ασύρματο διαδίκτυο (wi-fi), καθώς και την προώθηση των εργασιών του μέσα από το  δίκτυό της.

Το IDEA δημιουργήθηκε το 2015, με συνιδρυτές την Τράπεζα Κύπρου και το CIIM, με στόχο να συμβάλει στη δημιουργία επιτυχημένων νεοφυών επιχειρήσεων, καθώς και  στην αλλαγή της κουλτούρας της Κυπριακής κοινωνίας, ενθαρρύνοντας  περισσότερο  την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Φιλοξενεί μικρές εταιρείες startups, για χρονικό διάστημα εννέα μηνών, προσφέροντάς τους ολοκληρωμένη γκάμα υπηρεσιών (νομικές, λογιστικές, μάρκετινγκ, τεχνολογίας, δικτύωσης, επενδυτικές, συμβουλευτικές, ανρθώπινου δυναμικού, κ.α.), ώστε να διευκολύνει τη μετάβασή τους  από το στάδιο της ιδέας, στο στάδιο της βιώσιμης επιχείρησης.

Μέσα από αυτού του είδους τις στρατηγικές συνεργασίες, τόσο με ιδιωτικούς, όσο και με `δημόσιους φορείς, επιχειρηματικούς «αγγέλους», πανεπιστήμια και επενδυτές,  η Cyta  επιδιώκει  να συμβάλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος Καινοτομίας.  Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη δράση  του Κέντρου Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ιδεών της, το οποίο ανάμεσα σε άλλα, στοχεύει στο  να μετατρέπει ιδέες σε νεοφυείς εταιρείες (start-ups), τροφοδοτώντας το αναπτυξιακό μέλλον τόσο του Οργανισμού, όσο και του τόπου.

Σημειώνεται ότι το IDEA, πέραν της νέας αυτής συνεργασίας με τη Cyta, στηρίζεται  ήδη και από άλλους πολύ σημαντικούς εταίρους.  Η Τράπεζα Κύπρου στηρίζει οικονομικά και ποικιλοτρόπως το IDEA και τα startups, ενώ το CIIM, προσφέρει  στον τομέα της εκπαίδευσης τους. Επίσης, στηρίζεται  και από τους  υφιστάμενους στρατηγικούς εταίρους του προγράμματος, το δικηγορικό γραφείο Λέλλος Π. Δημητριάδης, την εταιρεία Innovation – Leo Burnett και την εταιρεία Deloitte Cyprus, οι οποίοι προσφέρουν  σημαντικές και πολύτιμες  υπηρεσίες. 

Η συμφωνία υπογράφηκε από τον κ. Ηρακλή Ηρακλέους, Διευθυντή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Τράπεζας Κύπρου και μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του IDEA και από τον κ. Χρίστο Χρίστου, Επικεφαλή Κέντρου Καινοτομίας & Ανάπτυξης Ιδεών της Cyta.