Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

BlackBerry® from Vodafone

BLACKBERRY® INTERNET SERVICE

Η λειτουργικότητα του Outlook (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, επαφές, ημερολόγιο και εργασίες) σε κινητό τηλέφωνο

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να επισκεφθείς ένα από τα cytashop, ή κάλεσε το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.