Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Ευκαιρίες Εργοδότησης

Διαβάστε προσεκτικά τις πιο κάτω Οδηγίες πριν προχωρήσετε με την καταχώρηση της αίτησής σας.

Η εφαρμογή λειτουργεί μόνο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (δεν υποστηρίζεται από κινητά τηλέφωνα ή tablets). Για βέλτιστη απόδοση/απεικόνιση του συστήματος υποβολής αιτήσεων εισηγούμαστε τη χρήση αναβαθμισμένου προγράμματος περιήγησης, με ενημερωμένο το σύστημα ασφάλειάς του.

Εγγραφή

Για καταχώρηση αίτησης θα πρέπει πρώτα να γίνει εγγραφή και ενεργοποίηση της εγγραφής. Εγγραφή γίνεται μέσω του συνδέσμου «Κάντε Εγγραφή Τώρα». Θα σας σταλεί αυτόματα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που δηλώσατε, για ενεργοποίηση της εγγραφής σας.

Αφού παραλάβετε το μήνυμα ενεργοποίησης της εγγραφής σας θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε πατώντας το σχετικό σύνδεσμο. Ακολούθως θα πρέπει να προχωρήσετε στην αρχική οθόνη για καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και του κωδικού πρόσβασης που είχατε δηλώσει κατά την αρχική σας εγγραφή στο σύστημα και στην συνέχεια να καταχωρήσετε τον αριθμό ταυτότητάς σας. Ενεργοποίηση χρειάζεται να γίνει μόνο την πρώτη φορά.

Σε περίπτωση που μετά την Εγγραφή έχετε ξεχάσει τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τον κωδικό σας μέσω του σχετικού συνδέσμου «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;» που υπάρχει κάτω δεξιά στην οθόνη εισαγωγής.  Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει και την απάντηση στην ερώτηση ασφαλείας τότε βλ. σχετικές οδηγίες στις Συχνές Ερωτήσεις.

Σημειώστε ότι τυχόν εγγραφές που έγιναν στο σύστημα αιτήσεων σε προηγούμενες προκηρύξεις δεν ισχύουν και θα πρέπει να κάνετε εγγραφή εκ νέου.  

Για να μπορέσετε να προχωρήσετε με τη διαδικασία Εγγραφής ή/και συμπλήρωσης της αίτησης θα πρέπει να ολοκληρώσετε και το πιο κάτω πεδίο, κάνοντας κλικ πάνω:


Το πιο πάνω πεδίο πρέπει να συμπληρώνεται κάθε φορά που εισέρχεστε στο σύστημα.

Συμπλήρωση Αίτησης και Υποβολή

Παρακαλούμε πριν υποβάλετε αίτηση, μελετήστε πρώτα τις προκηρύξεις των θέσεων για να βεβαιωθείτε ότι κατέχετε τα απαιτούμενα προσόντα.  Βεβαιωθείτε επίσης ότι έχετε επιλέξει (με √) τη σωστή θέση/θέσεις.

Φροντίστε να δώσετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται στα υποχρεωτικά πεδία της αίτησής σας προκειμένου αυτή να γίνει αποδεκτή.

Είναι σημαντικό να φροντίσετε να ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΕ τα δεδομένα σας σε τακτά χρονικά διαστήματα και κάθε φορά που προχωράτε σε νέα ενότητα .

Για πρόσβαση στις διάφορες ενότητες της αίτησης κάντε κλικ στην κάθε ενότητα (tab):


Μπορείτε να συμπληρώνετε τις ενότητες με όποια σειρά επιθυμείτε. Πριν όμως κάνετε «οριστική υποβολή» βεβαιωθείτε ότι έχετε συμπληρώσει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία και ενότητες της αίτησης: «1.Προσωπικά Στοιχεία», «2.Μέση Εκπαίδευση» και «9. Γενικές Πληροφορίες». Σε όλα τα απαραίτητα πεδία θα πρέπει να καταχωρήσετε δεδομένα.

Τονίζεται ότι όλα τα στοιχεία της ενότητας «1. Προσωπικά Στοιχεία» πρέπει να συμπληρωθούν με ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες.

Σημειώστε ότι στα πεδία «Οδός και αρ./ΤΘ» και «Δήμος/Κοινότητα» μπορείτε να καταχωρήσετε μόνο γράμματα και αριθμούς. Άλλοι χαρακτήρες όπως το κόμμα και η τελεία, δεν γίνονται αποδεκτά και δεν θα αποθηκεύεται η αίτηση σας.

Στις ενότητες 2-7, κατά την καταχώρηση των προσόντων σας, (π.χ. Ανώτερη Εκπαίδευση, Πιστοποιητικά Εξετάσεων κλπ), βεβαιωθείτε ότι ο τίτλος του προσόντος όπως τον καταγράψατε, είναι όπως αναγράφεται στην επίσημη πιστοποίηση του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.

Θα πρέπει να κάνετε συχνά ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ των δεδομένων που έχετε καταχωρήσει πατώντας το κουμπί «Προσωρινή Αποθήκευση». Υπάρχει η δυνατότητα να αποθηκεύσετε προσωρινά την αίτηση σας και να επανέλθετε για να την ολοκληρώσετε και να την υποβάλετε σε μετέπειτα στάδιο, αλλά σίγουρα εντός της προθεσμίας της προκήρυξης. Για να επαναφέρετε την αίτηση σας θα πρέπει να καταχωρήσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και τον κωδικό πρόσβασης που είχατε ήδη δώσει. Σημειώστε ότι σε περίπτωση που η ηλεκτρονική αίτηση παραμείνει αδρανής για κάποιο χρονικό διάστημα, θα λήγει αυτόματα η εφαρμογή για σκοπούς ασφάλειας και θα κατευθύνεστε εκ νέου στην αρχική σελίδα πρόσβασης για νέα εφαρμογή όλων των προαναφερθέντων σταδίων. Δεδομένα τα οποία δεν έχουν αποθηκευτεί θα χαθούν, έτσι είναι σημαντικό να φροντίσετε να αποθηκεύετε τα δεδομένα σας σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Αφού συμπληρώσετε πλήρως την αίτησή σας θα πρέπει να πατήσετε το κουμπί «ΟΡΙΣΤΙΚΗ YΠΟΒΟΛΗ» στο πάνω δεξιά μέρος της αίτησης για να την υποβάλετε. Μετά την οριστική υποβολή, δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε την αίτηση για αλλαγή οποιωνδήποτε στοιχείων.

Αν η υποβολή της αίτησης είναι επιτυχημένη θα εμφανιστεί η οθόνη για ηλεκτρονική καταβολή του τιμήματος υποβολής της αίτησης. Το τίμημα υποβολής αίτησης είναι €20 ανά θέση.

Μετά και την καταβολή του τιμήματος υποβολής αίτησης, θα λάβετε ηλεκτρονικά μηνύματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχετε δηλώσει στην αίτηση σας που θα επιβεβαιώνουν την καταβολή του τιμήματος υποβολής αίτησης και την παραλαβή της αίτησης σας από τη Cyta. Σημειώστε ότι θα πρέπει να φυλάξετε τα ηλεκτρονικά αυτά μηνύματα τα οποία αποτελούν αντίστοιχα απόδειξη της υποβολής της αίτησης σας και της καταβολής του τιμήματος υποβολής αίτησης. Σε αυτή την απόδειξη αναγράφεται και ο αριθμός υποψηφίου σας που θα τον χρειαστείτε σε όλα τα στάδια της διαδικασίας στα οποία θα κληθείτε να συμμετέχετε.

Σημειώστε ότι πριν την λήξη της υποβολής αιτήσεων μπορείτε να δείτε τυχόν οφειλές, μετά την εισδοχή σας στο σύστημα:

(α) Μέσω της επιλογής «Οφειλόμενο ποσό μετά από οριστική υποβολή» κάτω από το «Καταχώρηση Νέας Αίτησης»,

ή

(β) Πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο (στο σημείο επιλογής θέσεων): «Βεβαιωθείτε ότι ΜΕΤΑ την «Οριστική Υποβολή» έχετε καταβάλει το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης, πατώντας ΕΔΩ

Σε περίπτωση που εμφανίζεται οφειλόμενο ποσό, τότε θα πρέπει να προχωρήσετε με την πληρωμή του εάν όντως επιθυμείτε να ολοκληρώσετε την υποβολή της αίτησης, πριν την λήξη της προθεσμίας.

Σε περίπτωση που παρουσιαστεί τεχνικό ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα κατά τη διαδικασία καταχώρησης/υποβολής της αίτησης, παρακαλούμε όπως καλέσετε τη Γραμμή Τηλεξυπηρέτησης των Υπηρεσιών Προσωπικού στο 22701888. Οι ώρες λειτουργίας της Γραμμής Τηλεξυπηρέτησης είναι Δευτέρα – Παρασκευή, 8.00 – 13.30. Εναλλακτικά μπορείτε να αποστείλετέ ηλεκτρονικό μήνυμα στο vacancies@cyta.com.cy. Τονίζεται ότι η επικοινωνία με τις Υπηρεσίες Προσωπικού της Cyta θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα, έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός χρόνος για τις απαραίτητες ενέργειες για να μπορέσετε να υποβάλετε οριστικά την αίτηση σας πριν την λήξη της προκήρυξης.

Τονίζεται ότι αιτήσεις που δεν υποβάλλονται οριστικά, εντός της χρονικής προθεσμίας της προκήρυξης δεν θα λαμβάνονται υπόψη όπως και αιτήσεις που δεν έχουν συμπληρωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες ή/και έχουν αποθηκευτεί προσωρινά στο σύστημα ή/και δεν έχει ολοκληρωθεί με επιτυχία η πληρωμή του αντίστοιχου τιμήματος. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με άλλο τρόπο (π.χ. ταχυδρομικώς, με τέλεφαξ, δια χειρός ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) επίσης δεν θα ληφθούν υπόψη. Για να θεωρηθεί μια αίτηση ότι έχει υποβληθεί οριστικά, θα πρέπει να έχει καταβληθεί και το τίμημα υποβολής αίτησης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να φυλάξετε ή να εκτυπώσετε την αίτησή σας θα πρέπει, πριν την «Οριστική Υποβολή», να εκτυπώσετε κάθε ενότητα/οθόνη ξεχωριστά (μέσω του File-Save ή File-Print), αφού πρώτα βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει «Προσωρινή Αποθήκευση». Σημειώστε ότι μετά τη λήξη της προκήρυξης, δεν θα μπορείτε να επαναφέρετε την αίτησή σας.

Καταχώρηση Αίτησης

Η τελευταία ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αναγράφεται στη σχετική προκήρυξη. Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων κλείνει ΑΥΤΟΜΑΤΑ μετά τη λήξη της προκήρυξης.

 

Feedback