Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

EVPN

Η Υπηρεσία EVPN παρέχει στους επιχειρηματικούς πελάτες τη δυνατότητα μεταφοράς τηλεπικοινωνιακής κίνησης (φωνής, δεδομένων και εικόνας) μεταξύ δύο ή περισσότερων σημείων. Συγκεκριμένα, εξασφαλίζει τη σύνδεση μεταξύ γεωγραφικά απομακρυσμένων σημείων (multipoint-to-multipoint) σε επίπεδο πρωτοκόλλου ΙΡ χρησιμοποιώντας ως κοινή τηλεπικοινωνιακή υποδομή το νέο δίκτυο Ethernet/IP της Cyta και ταυτόχρονα διατηρώντας την ιδιωτική χρήση και ασφάλεια ενός ενιαίου ιδιωτικού δικτύου.

Η χρήση του πρωτοκόλλου MPLS στο δίκτυο Ethernet/IP της Cyta προσδίδει στις νέες υπηρεσίες ψηλή ποιότητα που υπερβαίνει αυτήν των τοπικών δικτύων. O σχεδιασμός του δικτύου βασίστηκε σε διεθνής προδιαγραφές που του προσδίδουν χαρακτηριστικά όπως την αξιοπιστία, την ασφάλεια, την επεκτασιμότητα και την κεντρική διαχείριση. Η παγκύπρια γεωγραφική κάλυψη του δικτύου και ο έλεγχος όλου του δικτυακού εξοπλισμού και της φυσικής υποδομής από την Cyta διασφαλίζει την αποτελεσματικότερη εφαρμογή μηχανισμών προστασίας και κατ΄ επέκταση την αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών από άκρο σε άκρο. Παράλληλα, η επέκταση του με κόμβους στο εξωτερικό και η διασύνδεσή του με άλλα διεθνή δίκτυα ΙΡ παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με σημεία του εξωτερικού, χωρίς διαφοροποίηση της υφής ή της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η υπηρεσία EVPN προσφέρεται με διαβαθμίσεις ποιότητας υπηρεσίας (Gold, Silver, Bronze) και δυνατότητα διαχωρισμού της κίνησης δεδομένων ανάλογα με τις απαιτήσεις των εφαρμογών του πελάτη. Για να δημιουργηθεί ένα EVPN θα πρέπει σε κάθε σημείο να υπάρχει:

  • πρόσβαση Ethernet και
  • προϊόν κίνησης VPN μέσω Ethernet

Οι ρυθμοί μετάδοσης δεδομένων στο VPN κυμαίνονται από 128Kbps μέχρι και 1Gbps.

Για προστασία των EVPN κυκλωμάτων προσφέρονται τα εφεδρικά EVPN κυκλώματα. Σε περίπτωση βλάβης στην κύρια πρόσβαση, τα τερματικά των πελατών και το δίκτυο θα δρομολογούν την κίνηση μέσω των εφεδρικών EVPN κυκλωμάτων στην εναλλακτική πρόσβαση.

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΕΛΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗ
128 Kbps €59,50 €16,66
256 Kbps €59,50 €30,94
512 Kbps €59,50 €52,36
1 Mbps €59,50 €66,64
2 Mbps €59,50 €92,82
4 Mbps €59,50 €99,96
6 Mbps €59,50 €107,10
8 Mbps €59,50 €133,28
10 Mbps €59,50 €159,46
20 Mbps €59,50 €185,64
30 Mbps €59,50 €214,20
40 Mbps €59,50 €261,80
50 Mbps €59,50 €307,02
60 Mbps €59,50 €349,86
70 Mbps €59,50 €392,70
80 Mbps €59,50 €437,92
90 Mbps €59,50 €480,76
100 Mbps €59,50 €523,60
200 Mbps €59,50 €612,85
300 Mbps €59,50 €702,10
400 Mbps €59,50 €791,35
500 Mbps €59,50 €880,60
600 Mbps €59,50 €969,85
700 Mbps €59,50 €1.059,10
800 Mbps €59,50 €1.148,35
900 Mbps €59,50 €1.237,60
1000 Mbps €59,50 €1.320,90

Σημειώσεις:

  1. Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.
  2. Το άθροισμα των ταχυτήτων των EVPN κυκλωμάτων που περνούν από μία Ethernet πρόσβαση πρέπει να είναι μικρότερο ή ίσο με την ταχύτητα της πρόσβασης.
  3. Η τιμολόγηση των επιπέδων ποιότητας υπηρεσίας γίνεται σύμφωνα με τον πιο κάτω πίνακα. Οι τιμές που αναφέρονται στο τιμολόγιο των EVPN κυκλωμάτων ισχύουν για την επιλογή 1- επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας 100% Bronze.

ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΒΑΡΥΤΗΤΑ 1,75 1,25 1
ΕΠΙΛΟΓΗ GOLD % SILVER % BRONZE %
1 0 0 100
2 0 50 50
3 50 0 50
4 25 25 50
5 100 0 0
6 0 100 0
7 40 60 0

  1. Τα εφεδρικά EVPN VCs προσφέρονται μέχρι την ταχύτητα των 600Mbps. Ισχύουν τα ίδια τέλη εγκατάστασης με τα βασικά EVPN VCs. Η μηνιαία συνδρομή ανέρχεται στο 10% της αντίστοιχης μηνιαίας συνδρομής των βασικών EVPN VCs. Προϋπόθεση για την παροχή εφεδρικής σύνδεσης είναι ο πελάτης να έχει αντίστοιχη βασική σύνδεση στην ίδια ή μεγαλύτερη ταχύτητα. Οι εφεδρικές συνδέσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τις βασικές αλλά μόνο σε περίπτωση βλάβης στις κύριες συνδέσεις. Σε περίπτωση που οι εφεδρικές συνδέσεις χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα με τις βασικές θα χρεώνονται με τη μηνιαία συνδρομή των βασικών συνδέσεων.
  2. Η αλλαγή στην ταχύτητα των EVPN κυκλωμάτων χρεώνεται με το μισό του τέλους εγκατάστασης.
  3. Η αλλαγή από οποιονδήποτε συνδυασμό των Επιπέδων Ποιότητας Υπηρεσίας (ΕΠΥ) σε άλλο, χρεώνεται με το μισό του τέλους εγκατάστασης.
  4. Η μεταφορά των EVPN κυκλωμάτων από ένα σημείο σε άλλο χρεώνεται με τα αντίστοιχα τέλη εγκατάστασης για την κάθε ταχύτητα.

 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να αποταθείς στον Επιχειρηματικό σου Σύμβουλο ή κάλεσε την Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Επιχειρηματικών Πελατών στο τηλέφωνο 150.
Feedback