Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.
Επικοινωνία

Ο στόχος μας είναι να σε εξυπηρετήσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στη διεύθυνση:

Κεντρικά Γραφεία Cyta
Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος, Τ.Θ. 24929, CY-1396, Λευκωσία, Κύπρος
Τηλέφωνο: + 357 22701000,  Τέλεφαξ: + 357 22494940

Εάν έχεις οποιεσδήποτε επείγουσες ερωτήσεις παρακαλούμε επικοινώνησε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 132 ή μπορείς να επισκεφτείς οποιοδήποτε Cytashop.

Επιπρόσθετα οι ερωτήσεις σου μπορούν να απαντηθούν επικοινωνώντας με το enquiries@cyta.com.cy.