Ερωτήσεις / Απαντήσεις

1. Ποιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Παραγγελίας και του ebill;

Πρόσβαση μπορεί να έχουν όλοι οι πελάτες της Cyta είτε αυτοί είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα (οργανισμοί, εταιρείες, συνεταιρισμοί κτλ).

2. Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για εξασφάλιση πρόσβασης στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Παραγγελίας και του ebill;

• Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική παραγγελία προϊόντων, πληροφορίες χρεώσεων και πληρωμών καθώς και για ηλεκτρονική πληρωμή των λογαριασμών σας: Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας ή σε ένα από τα cytashop.
• Για πρόσβαση σε αναλυτικές καταστάσεις κλήσεων: Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί προσωπικά στα cytashop (με παρουσίαση της προσωπικής σας ταυτότητας αν είστε φυσικό πρόσωπο ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σε περίπτωση νομικού προσώπου).

3. Γιατί η ηλεκτρονική αίτησή μου δεν γίνεται αποδεχτεί;

Αν το σύστημα δεν σας επιτρέπει να υποβάλετε αίτηση για την υπηρεσία, παρουσιάζονται δύο πιθανά μηνύματα:
α. ‘Αίτηση για πρόσβασή σας στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Παραγγελίας και του ebill έχει καταχωρηθεί ξανά στο παρελθόν. Η παρούσα αίτηση δεν έγινε αποδεκτή’ Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται σε περίπτωση που αίτηση για τον ίδιο αριθμό πελάτη έχει ήδη καταχωρηθεί (ίσως από άλλο άτομο) και γίνεται δεύτερη προσπάθεια καταχώρησης. Σ' αυτή την περίπτωση, αν πιστεύετε ότι το άτομο που ίσως έλαβε τον κωδικό πρόσβασης δεν έπρεπε να έχει πρόσβαση στην υπηρεσία ή δεν γνωρίζετε ποιος έλαβε τον κωδικό πρόσβασης, παρακαλώ επικοινωνήστε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο 132.
β. ‘Ο αριθμός τηλεφώνου που καταχωρήσατε δεν σας ανήκει ή ο αριθμός πελάτη που καταχωρήσατε δεν υπάρχει.’ Σ’αυτή την περίπτωση, παρακαλώ κάνετε τις απαραίτητες διορθώσεις και καταχωρήστε ξανά την αίτησή σας.

4. Τι κοστίζει η πρόσβαση στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Παραγγελίας και του ebill;

Η Cyta παρέχει την υπηρεσία εντελώς δωρεάν σε όλους τους πελάτες της.

5. Ποια είναι η διαδικασία πρόσβασης στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Παραγγελίας και του ebill;

Πρόσβαση στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Παραγγελίας και του ebill μπορείτε να έχετε καταχωρώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασής σας (password) στη σελίδα πρόσβασης της υπηρεσίας στην ιστοσελίδα της Cyta.

6. Πώς μπορώ να λάβω το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασής μου (password);

Το όνομα χρήστη (username) για την υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Παραγγελίας και του ebill είναι ο αριθμός πελάτη όπως αυτός φαίνεται στους μηνιαίους λογαριασμούς που λαμβάνετε από τη Cyta. Αφού ληφθεί επιτυχώς η αίτησή σας για πρόσβαση στην υπηρεσία, θα σας ταχυδρομηθεί το αργότερο σε 5 εργάσιμες ημέρες o κωδικός πρόσβασης σε ασφαλισμένο φάκελο, στη διεύθυνση αποστολής λογαριασμού του τηλεφώνου που καταχωρήσατε στην αίτηση σας.

7. Πότε θα λάβω τον κωδικό πρόσβασής μου (password);

Ο κωδικός πρόσβασης θα σας ταχυδρομηθεί το αργότερο σε 5 εργάσιμες ημέρες σε ασφαλισμένο φάκελο, στη διεύθυνση αποστολής λογαριασμού του τηλεφώνου που καταχωρήσατε στην αίτησή σας.

8. Ποιοί οι πιθανοί λόγοι απόρριψης της αρχικής αίτησής μου;

Πιθανά λάθη στην αίτηση είναι τα ακόλουθα:
• Καταχώρηση Αριθμού Πελάτη ο οποίος δεν ανήκει σε σας
• Καταχώρηση λανθασμένου Αριθμού Πελάτη
• Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου, στη διεύθυνση αποστολής λογαριασμών του οποίου επιθυμείτε να αποσταλεί ο κωδικός πρόσβασης, που δεν ανήκει σε σας.

9. Χρειάζομαι ειδικό πλοηγό (browser) για να έχω πρόσβαση στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Παραγγελίας και του ebill;

Για να έχετε πρόσβαση στην υπηρεσία πρέπει να έχετε έκδοση πλοηγού διαδικτύου (browser) Internet Explorer 6.Χ και άνω ή Firefox 3.X και άνω.

10. Πώς μπορώ να τερματίσω την πρόσβασή μου στην υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Παραγγελίας και του ebill;

Μπορείτε να τερματίσετε την πρόσβασή σας στην υπηρεσία επιλέγοντας 'Διαχείριση Πρόσβασης' και μετά 'Τερματισμός Υπηρεσίας' αφού συνδεθείτε με το 'My Account'.

11. Τι πρέπει να κάνω σε περίπτωση που ξεχάσω τον κωδικό πρόσβασής μου (password);

Σε περίπτωση που ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασής σας (password), επιλέξετε κάτω από την επιλογή 'Registration & Login' το σημείο 'Ξεχάσατε τον κωδικό σας; '. Θα σας ζητηθεί ακολούθως να καταχωρήσετε το όνομα χρήστη (username) και να δώσετε την απάντηση στην ερώτηση που καταχωρήσατε στο σύστημα την πρώτη φορά που χρησιμοποιήσατε την υπηρεσία. Η ερώτηση η οποία είναι αποθηκευμένη από το σύστημα θα εμφανιστεί αυτόματα με την καταχώρηση του ονόματος χρηστός.

12. Πώς μπορώ να αλλάξω τον κωδικό πρόσβασής μου (password);

Η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης μπορεί να γίνει από την επιλογή 'Registration & Login' και μετά 'Αλλαγή Κωδικού' αφού συνδεθείτε με το 'My Account'.

13. Πώς μπορώ να αποστείλω γραπτώς απορίες ή εισηγήσεις μου για την υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Παραγγελίας και του ebill;

Αν έχετε ερωτήσεις, εισηγήσεις ή παρατηρήσεις για την υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Παραγγελίας και του ebill, τις οποίες θέλετε να αποστείλετε γραπτώς, μπορείτε να το κάνετε επιλέγοντας ’Επικοινωνία’ στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας.

14. Υπάρχει περίπτωση να διαθέσετε τα προσωπικά μου στοιχεία ή τα στοιχεία των λογαριασμών μου σε οποιοδήποτε άλλο άτομο;

Τα προσωπικά σας στοιχεία ή τα στοιχεία λογαριασμών σας δεν θα διατεθούν σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

15. Μπορεί οποιοσδήποτε άλλος να έχει πρόσβαση στα προσωπικά μου στοιχεία ή τα στοιχεία των λογαριασμών μου;

Πρόσβαση σε ορισμένα από τα προσωπικά σας στοιχεία και στοιχεία των λογαριασμών σας τα οποία είναι απαραίτητα για το χειρισμό της υπηρεσίας, μπορεί να έχουν μόνο υπεύθυνα άτομα της Cyta.

16. Πώς θα χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική μου διεύθυνση;

Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα χρησιμοποιηθεί μόνο εάν χρειαστεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας για θέματα που αφορούν την υπηρεσία της Ηλεκτρονικής Παραγγελίας και του ebill.