Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Broadband Παντού

To νέο εκσυγχρονισμένο δίκτυο της Cytamobile-Vodafone,
παρέχει τη δυνατότητα για γρήγορο internet από το κινητό,
παντού, διασφαλίζοντας υψηλές ταχύτητες για διακίνηση δεδομένων,
από οποιοδήποτε γεωγραφικό σημείο της Κύπρου.

Κάλυψη παντού, όπου κι αν βρίσκεσαι

99% πληθυσμιακή κάλυψη &
99.5% γεωγραφική κάλυψη
75% πληθυσμιακή κάλυψη &
30% γεωγραφική κάλυψη
ευρεία κάλυψη σε όλες
τις πόλεις και στις κύριες
τουριστικές περιοχές
 
Feedback