Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Vodafone #Firsts

Η 1η βιντεοκλήση του κ. Κύπρου
Το Ίδρυμα Ενδυνάμωσης Νεολαίας σε συνεργασία με τη Cytamobile-Vodafone διοργανώνουν ένα πρόγραμμα εθελοντισμού για όλες τις γενιές (Intergenerational Project), όπου νεαροί εθελοντές «εκπαιδεύουν» συνταξιούχους σε θέματα Mobile Technology (SMS, Βιντεοκλήση, Mobile Internet, Κοινωνικά Δίκτυα).
Η Cytamobile-Vodafone ενδυναμώνει τα άτομα αυτά ώστε να έρθουν σε επαφή ευκολότερα & πιο διαδραστικά με τα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Έτσι λοιπόν, ο κ. Κύπρος Πολυκάρπου πραγματοποιεί την 1η βιντεοκλήση από το smartphone του, μέσω της οποίας επικοινωνεί με μέλη της οικογένειάς του.

         
Feedback