Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Τηλεόραση FAQs

Επίλεξε Επίλεξε κατηγορία

Ρυθμίσεις (Αλλαγή Χαρακτηριστικών Χρήστη, Λογαριασμός)

Ποιά είναι τα δικαιώματα Υπερ-Χρήστη;
Ο Υπερ-Χρήστης μπορεί:
1. Να προσθέσει νέους χρήστες.
2. Να καθορίσει το είδος του κάθε χρήστη, δηλαδή αν είναι οικογενειακός ή υπερ-χρήστης.
3. Να καθορίσει δικαιώματα και να θέσει περιορισμούς για κάθε χρήστη αναφορικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες όπου μπορεί να έχει πρόσβαση.
Πως μπορώ να αλλάξω τον κωδικό κάποιου χρήστη;

Από το χώρο του Μενού:

1. Χρησιμοποίησε τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις την κατηγορία “Ρυθμίσεις/Settings”.
2. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
3. Χρησιμοποίησε τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις “Αλλαγή Κωδικού Αριθμού/Change PIN” και πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
4. Πληκτρολόγησε τον παλιό κωδικό και μετά το νέο κωδικό στα κατάλληλα πεδία.
5. Επίλεξε “Αποδοχή” ή “Ακύρωση” για να επικυρώσεις ή να ακυρώσεις την επιλογή σου.
6. Πάτησε το enter ή OK.

Μην ξεχνάς ότι, μόνο ο υπερ-χρήστης έχει το δικαίωμα αλλαγής κωδικών αριθμών. Ο καθορισμός κωδικού αριθμού για οποιοδήποτε άλλο χρήστη, οικογενειακό ή υπερ-χρήστη, γίνεται κατά τη διαδικασία δημιουργίας του χρήστη αυτού όπως περιγράφεται στην οδηγία “Πώς μπορώ να προσθέσω νέο χρήστη”.

Πώς μπορώ να αλλάξω τα χαρακτηριστικά (Προφίλ) κάποιου χρήστη;
1. Χρησιμοποίησε τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις την κατηγορία “Ρυθμίσεις/Settings”.
2. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
3. Χρησιμοποίησε τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις “Αλλαγή Προφίλ /Change Profile” και πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
4. Χρησιμοποίησε τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις το χρήστη του οποίου επιθυμείς να αλλάξεις τα χαρακτηριστικά.
5. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
6. Χρησιμοποίησε τα βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις πεδίο και συμπλήρωσε τα κατάλληλα στοιχεία σε όλα τα πεδία.
7. Πάτησε το "Αποδοχή" ή το "Ακύρωση" για να επικυρώσεις ή να ακυρώσεις την αλλαγή.
8. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
Πως μπορώ να προσθέσω ένα νέο χρήστη;
1. Επίλεξε την κατηγορία “Ρυθμίσεις/Settings” χρησιμοποιώντας τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης.
2. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
3. Χρησιμοποίησε τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις “Προσθήκη Χρήστη/Add User” και πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
4. Χρησιμοποίησε τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις τα πεδία όπου θα συμπληρώσεις τα στοιχεία του νέου χρήστη.
5. Επίλεξε “Αποδοχή” ή “Ακύρωση” για να επικυρώσεις ή να ακυρώσεις την επιλογή σου.
6. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
Πώς μπορώ να διαγράψω κάποιο χρήστη από το σύστημα;
1. Επίλεξε την κατηγορία “Ρυθμίσεις/Settings” χρησιμοποιώντας τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης.
2. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
3. Χρησιμοποίησε τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις “Διαγραφή Χρήστη/Delete User” και στη συνέχεια το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
4. Χρησιμοποίησε τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις τον χρήστη που επιθυμείς να διαγράψεις και στη συνέχεια το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
5. Επίλεξε το εικονίδιο «Αποδοχή» ή το «Ακύρωση» για να επιβεβαιώσεις ή να ακυρώσεις τη διαγραφή.
6. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
Πως μπορώ να μπλοκάρω ένα κανάλι για ένα χρήστη ή ακόμα και για Oλόκληρο τον Λογαρισμό;
Από το χώρο Μενού:
1. Επίλεξε “Ρυθμίσεις” χρησιμοποιώντας τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης.
2. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
3. Επίλεξε “Κλείδωμα καναλιών” χρησιμοποιώντας τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης.
4. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
5. Χρησιμοποίησε τα βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις τον χρήστη για τον οποίο θέλεις να κλειδώσεις κάποιο κανάλι.
6. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
7. Χρησιμοποίησε τα βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις το κανάλι που θέλεις να κλειδώσεις για τον συγκεκριμένο χρήστη.
8. Πάτησε το Πράσινο πλήκτρο κλείδωμα καναλιού για τον επιλεγμένο χρήστη ή το Κίτρινο πλήκτρο για να κλειδώσεις το κανάλι για όλο τον λογαριασμό (όλους τους χρήστες).
9. Επίλεξε τα ίδια πλήκτρα για Ξεκλείδωμα των καναλιών ή του λογαριασμού αντίστοιχα.
Πως μπορώ να αλλάξω την ηλικία ενός χρήστη;
1. Επίλεξε την κατηγορία “Ρυθμίσεις/Settings” χρησιμοποιώντας τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης.
2. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
3. Χρησιμοποίησε τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις “Γονικοί Ελέγχοι/Parental Control”.
4. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
5. Χρησιμοποίησε τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις το πεδίο “Επιλογή Ορίου ηλικίας /Select Rating”.
6. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK για να αλλάξεις την ηλικία του χρήστη.
7. Επίλεξε “Αποδοχή” ή “Ακύρωση” για να επικυρώσεις ή να ακυρώσεις την επιλογή σου.
8. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
Πως μπορώ να ελέγξω τον προσωπικό μου ή τον οικογενειακό λογαριασμό;
Ο κάθε χρήστης της Cytavision μπορεί να ελέγξει τον προσωπικό του λογαριασμό.
1. Επίλεξε την κατηγορία “Ρυθμίσεις/Settings” χρησιμοποιώντας τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης.
2. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
3. Χρησιμοποίησε τα πάνω-κάτω βέλη κατεύθυνσης για να επιλέξεις “Ο Λογαριασμός μου/My Account”.
4. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK για να δεις τον αναλυτικό λογαριασμό για τον ενεργό χρήστη.
5. Επίλεξε το Κίτρινο πλήκτρο για την επιλογή του χρήστη ή το Μπλε πλήκτρο για να επιλέξεις την χρονική περίοδο ή τις κατηγορίες χρέωσης.
6. Πάτησε το δεξί βέλος κατεύθυνσης ή enter ή OK.
Feedback