Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Κινητή FAQs

Roaming Like at Home

Το Roaming Like at Home ισχύει για όλους τους συνδρομητές της Cyta;

Ναι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό Roaming Like at Home, όλοι οι συνδρομητές μπορούν να χρησιμοποιούν το τοπικό τους πρόγραμμα ενόσω βρίσκονται σε περιαγωγή στην ΕΕ χωρίς καμιά πρόσθετη χρέωση.

Για συνδρομητές που δεν έχουν ένα πρόγραμμα με συμπεριλαμβανόμενο περιεχόμενο (λεπτά, SMS, MB) π.χ. Classic, ισχύουν οι τοπικές χρεώσεις όπως εγκρίθηκαν από το ΓΕΡΗΕΤ (€0,09/λεπτό, €0,035/SMS, €0,03/MB).

Όταν ταξιδεύω στην ΕΕ πως θα γνωρίζω ότι χρησιμοποιώ το Roaming Like at Home;

Κάθε φορά που ταξιδεύεις εκτός Κύπρου, με την άφιξή σου σε οποιαδήποτε κράτος μέλος της ΕΕ, θα ενημερώνεσαι με γραπτό μήνυμα (SMS) ότι βρίσκεσαι σε χώρα που εφαρμόζεται το Roaming Like at Home, για τα σχετικά τέλη χρεώσεων όπως και για τους αριθμούς επικοινωνίας όπου μπορείς να καλέσεις για περισσότερες σχετικές πληροφορίες με τα τέλη που ισχύουν.

Πόσο καιρό μπορώ να ταξιδεύω στην ΕΕ και να απολαμβάνω τα ίδια προνόμια του Roaming Like at Home;

Το Roaming Like at Home αφορά συνδρομητές που ταξιδεύουν περιοδικά στην ΕΕ και όχι για χρήση σε καθεστώς μόνιμης περιαγωγής.

Συγκεκριμένα, με βάση την Πολιτική Εύλογης Χρήσης (Fair Usage Policy) για περιαγωγή, όταν σε συνεχόμενο διάστημα 120 ημερών έχεις μεγαλύτερη παρουσία ΚΑΙ χρήση (πάνω από 50%) σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ σε σχέση με την Κύπρο, θα θεωρηθεί ότι παραβιάζεις τους κανόνες της Πολιτικής Εύλογης Χρήσης.

Σε αυτή την περίπτωση θα λάβεις γραπτό μήνυμα που θα σε ενημερώνει και θα σου ζητά να αλλάξεις τη συμπεριφορά σου σε περιβάλλον περιαγωγής ή να παρέχεις περισσότερες πληροφορίες. Εάν συνεχίσει να παραβιάζεται η πολιτική ορθής χρήσης μετά από 14 ημέρες, θα αρχίσει η επιβολή επιπλέον χρεώσεων περιαγωγής με βάση την Πολιτική Εύλογης Χρήσης από την ημέρα παραλαβής του πρώτου μηνύματος.

Πώς θα γνωρίζω ότι η χρήση μου δεν συνάδει με την Πολιτική Εύλογης Χρήσης;

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό σε περίπτωση παραβίασης των κανόνων εύλογης χρήσης περιαγωγής, θα πρέπει να ενημερωθείς με γραπτό μήνυμα (SMS) για τις πρόσθετες χρεώσεις που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται.

Συγκεκριμένα, θα ενημερωθείς με γραπτό μήνυμα ότι εάν με την πάροδο των 14 ημερών η χρήση σου δεν συνάδει με την Πολιτική Εύλογης Χρήσης, θα υπάρξει επιπρόσθετη χρέωση για όσο χρονικό διάστημα συμβαίνει αυτό.

Ακολούθως εάν με την πάροδο των 14 ημερών η χρήση σου εξακολουθεί να μη συνάδει με την Πολιτική Εύλογης Χρήσης, θα λάβεις 2ο ενημερωτικό SMS ενημερώνοντας σε ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι επιπλέον χρεώσεις από την ημέρα παραλαβής του πρώτου μηνύματος.

Τι χρεώσεις ισχύουν σε περίπτωση παραβίασης της Πολιτική Εύλογης Χρήσης;

Οι πρόσθετες χρεώσεις που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται ενόσω βρίσκεσαι στο εξωτερικό, μετά την παραβίαση των κανόνων της Πολιτική Εύλογης Χρήσης είναι:

  • €0,0381 /λεπτό
  • €0,0119 /SMS
  • €0.004165 /ΜΒ

Η χρέωση γίνεται στο τέλος του μήνα με βάση τη χρήση σου από τη μέρα που έλαβες το 1ο προειδοποιητικό μήνυμα.

Πότε τερματίζεται η εφαρμογή των πρόσθετων χρεώσεων λόγω παραβίασης της Πολιτικής Εύλογης Χρήσης;

Οι πρόσθετες χρεώσεις θα σταματήσουν να εφαρμόζονται όταν διαπιστωθεί ότι η χρήση στο τοπικό δίκτυο είναι πάνω από 50% για τις τελευταίες 120 μέρες ή όταν ο πελάτης επιστρέψει στη Κύπρο.

Το Roaming Like At Home καλύπτει τις διεθνείς κλήσεις από την Κύπρο προς άλλες χώρες της ΕΕ;

Όχι, οι κλήσεις ενόσω βρίσκεσαι στην Κύπρο και καλείς σε χώρα της ΕΕ δεν θεωρούνται κλήσεις περιαγωγής αλλά διεθνείς κλήσεις. Το Roaming Like at Home καλύπτει χρήση των υπηρεσιών (κλήσεις, SMS και διαδίκτυο) που πραγματοποιούνται μόνο όταν βρίσκεσαι σε περιαγωγή σε χώρες της ΕΕ.

Ο κανονισμός της ΕΕ για την περιαγωγή εφαρμόζεται στα πλοία και αεροπλάνα που εξυπηρετούν χώρες της ΕΕ;

Εφόσον είσαι συνδεδεμένος με επίγειο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ισχύει το Roaming Like at Home.

Διαφορετικά εάν είσαι συνδεδεμένος με δορυφορικό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας πάνω σε πλοίο ή αεροπλάνο, τότε οι χρεώσεις για το Roaming Like at Home δεν ισχύουν.

Για αποφυγή ανεπιθύμητων χρεώσεων συνίσταται όπως όταν ταξιδεύεις με πλοίο ή αεροπλάνο, να κάνεις χρήση του wi-fi εάν είναι διαθέσιμο ή να απενεργοποιήσεις τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας στη συσκευή σου. Με βάση τον κανονισμό προστασίας από υπέρογκες χρεώσεις σε αυτές τις περιπτώσεις θα ειδοποιηθείς στα €40 και στα €50 θα λάβεις ξανά ειδοποίηση και η σύνδεση θα διακοπεί.

Οι κλήσεις ή SMS προς υπηρεσίες τρίτων (premium numbers) συμπεριλαμβάνονται στο Roaming Like At Home;
Στο Roaming Like At Home συμπεριλαμβάνεται ακριβώς ότι και στα τοπικά προγράμματα του κάθε πελάτη. Κλήσεις προς υπερτιμημένους αριθμούς (π.χ. 77ΧΧΧΧΧΧ, 800ΧΧΧΧΧ) χρεώνονται επιπρόσθετα.
Θα χρεωθώ για παραλαβή των μηνυμάτων του φωνοκιβωτίου (voice-mail) μου στο εξωτερικό;

Εάν ταξιδεύεις σε χώρες εντός της ΕΕ, δεν θα χρεωθείς για τη λήψη γραπτού μηνύματος ή / και μηνύματα που θα καταλήξουν στο φωνοκιβώτιό σου. Εάν επιλέξεις να ακούσεις μήνυμα που υπάρχει στο φωνοκιβώτιό σου τότε θα ισχύει η χρέωση για κλήση προς Κύπρο.

Στις υπόλοιπες χώρες, εκτός της ΕΕ, για τα μηνύματα που καταλήγουν στο φωνοκιβώτιό σου θα χρεώνεσαι με βάση τις χρεώσεις διεθνούς περιαγωγής που ισχύουν για την εκάστοτε χώρα.

Για αποφυγή τυχόν απρόβλεπτων χρεώσεων ενόσω βρίσκεσαι στο εξωτερικό, μπορείς να απενεργοποιήσεις προσωρινά τη μεταβίβαση ή προώθηση κλήσης στο φωνοκιβώτιο του κινητού σου.

Πως προστατεύομαι από ψηλές χρεώσεις για χρήση mobile internet στην περιαγωγή;

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό για προστασία από υπέρογκες χρεώσεις στη περιαγωγή για Mobile Internet, θα ενημερωθείς μέσω μηνύματος ή pop up όταν o λογαριασμός σου για περιαγωγή Mobile Internet σου φτάσει €40 (χωρίς ΦΠΑ) και ξανά όταν ο λογαριασμός φτάσει τα €50, και τότε η υπηρεσία θα διακοπεί.

Μπορείς να συνεχίσεις να χρησιμοποιείς την υπηρεσία αυξάνοντας το όριο σου σε €100, €200, €500, €1500 ή €3000 μέχρι το τέλος του μήνα, μέσω του μενού που θα εμφανιστεί στη συσκευή σου. Το όριο επανέρχεται στα €50 την 1η του επόμενου μήνα.

Αν το επιθυμείς έχεις τη δυνατότητα να επιλέξεις να έχεις μεγαλύτερο μηνιαίο όριο σε μόνιμη βάση καλώντας 132.

Υπάρχουν όρια όγκου για τις τηλεφωνικές κλήσεις, την αποστολή μηνυμάτων SMS και τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας, ενώ ταξιδεύω;

Εάν στη χώρα σας έχετε απεριόριστες κλήσεις και SMS, θα έχετε απεριόριστες κλήσεις και SMS χωρίς πρόσθετη χρέωση, όταν ταξιδεύετε στην ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι η Cyta εφαρμόζει την Πολιτική Ορθής Χρήσης, η οποία προνοεί ότι τα προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν απεριόριστα τοπικά λεπτά ή/και τοπικά SMS, προσφέρονται για διαπροσωπική επικοινωνία και μοναδικό σκοπό την ιδιωτική, προσωπική χρήση της υπηρεσίας. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση τους με σκοπό το κέρδος ή τη μεταπώληση της υπηρεσίας.

Σε ποιους προορισμούς ισχύει το Roaming Like at Home;
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Γιβραλτάρ, Γκέρνσι, Γουαδελούπη, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κροατία, Λετονία, Λιθουανία, Λίχτενσταϊν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Μαρτινίκα, Μονακό, Νήσος Μαν, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τζέρσι, Τσεχία, Φινλανδία.
Feedback