Κινητή FAQs

Πρόγραμμα Συμβολαίου MakeYourOwn

Ποιοι πελάτες μπορούν να συνδεθούν με το πρόγραμμα;
Το πρόγραμμα MakeYourOwn είναι διαθέσιμο μόνο για νομικά πρόσωπα.
Ποιες είναι οι χρεώσεις για να συνδεθώ με το πρόγραμμα;
Μεταφορά από Classic -> Δωρεάν
Μεταφορά από soeasy -> €10,00 (με ΦΠΑ)
Μεταφορά από άλλα δίκτυα -> Δωρεάν
Νέα σύνδεση -> €20,69 (με ΦΠΑ)
Πότε μπορώ να συνδεθώ με το πρόγραμμα;
Οποιανδήποτε στιγμή μέσα στο μήνα. Οι χρεώσεις για τις συνδρομές υπολογίζονται σε ημερήσια βάση, ενώ ο πελάτης δικαιούται όλα τα λεπτά ομιλίας, SMS, Mobile Internet που έχει επιλέξει.
Τι είναι υποχρεωτικό να επιλέξω ως ελάχιστο;
Υποχρεωτικά οι πελάτες πρέπει να επιλέξουν τουλάχιστον ένα (1) από τα πακέτα λεπτών ομιλίας TALK.
Πώς μπορώ να μάθω τι να επιλέξω ή τι μου ταιριάζει;
- Μέσω της ιστοσελίδας της Cyta και αφού κάνεις σύνδεση στο My Cyta.
- Μέσω των λειτουργών Εξυπηρέτησης και το 132.
Ποίες είναι οι χρεώσεις σε περίπτωση τερματισμού της 12/24μηνης πριν τη λήξη της;
Ο πελάτης που επιθυμεί να τερματίσει τη 12/24μηνη δέσμευση πριν από τη λήξη θα πρέπει να καταβάλει σαν χρέωση πρόωρου τερματισμού €25.
Τα λεπτά ομιλίας, SMS και Mobile Internet που μπορούν να χρησιμοποιηθούν;
- Τα λεπτά ομιλίας των πακέτων TALK, αφορούν λεπτά για κλήσεις που γίνονται από τη Κύπρο προς σταθερά & κινητά τηλέφωνα ΟΛΩΝ των δικτύων.
- Τα SMS, αφορούν μηνύματα που αποστέλλονται από τη Κύπρο σε όλα τα εθνικά δίκτυα.
- Το Mobile Internet αφορά χρήση του διαδικτύου από το κινητό τηλέφωνο, ενόσω ο πελάτης βρίσκεται εντός Κύπρου.
Τι γίνεται με τα λεπτά ομιλίας, SMS & Mobile Internet που δεν θα χρησιμοποιηθούν μέσα σε ένα μήνα;
Τα αχρησιμοποίητα λεπτά ομιλίας των πακέτων TALK, SMS & Mobile Internet ενός μήνα δεν μεταφέρονται στον επόμενο μήνα, αλλά διαγράφονται.
Μπορεί μια εταιρεία να λάβει το νέο πρόγραμμα σε συνδυασμό με το BBT-Mobile;
Ναι, μία εταιρεία μπορεί να επιλέξει το πρόγραμμα MakeYourOwn και να συνδυάσει παράλληλα την υπηρεσία BBT-Mobile, δηλαδή να επιλέξει τα Ενδοεταιρικά προγράμματα (90, 200, Απεριόριστα). Οι χρεώσεις που θα ισχύουν μετά την εξάντληση των λεπτών του προγράμματος Ενδοεταιρικά είναι διαφορετικές σε σχέση με τις αντίστοιχες του TALK και δεν θα συμπεριλαμβάνονται μέσα στα λεπτά ομιλίας των πακέτων TALK.
Η υπηρεσία Μηνιαίο Όριο χρήσης Ισχύει;
Ναι, αλλά το όριο που θα επιλέξει ο πελάτης θα αφορά τις κλήσεις για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από τα οποιανδήποτε πακέτα (TALK, SMS, Mobile Internet, Συσκευή) έχει επιλέξει ο πελάτης. Δηλαδή, αν πελάτης έχει φτιάξει ένα πρόγραμμα MakeYourOwn €25 και βάλει και όριο €15, αυτό σημαίνει €25+€15 = €40. Επίσης αν ο πελάτης ξεπεράσει αρχικά το όριο των €15 μπαίνει φραγή κλήσεων, άσχετα αν υπάρχουν αχρησιμοποίητα λεπτά, SMS, MI, των αντίστοιχων πακέτων που έχει επιλέξει.