Ορισμένες σημαντικές λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται στην τρέχουσα έκδοση του πλοηγού σας. Παρακαλούμε όπως τον αναβαθμίσετε.

Διαδίκτυο FAQs

Υπηρεσίες My Cytanet

My Cytanet Services Δυνατότητες/Οδηγός

Welcome to the My Cytanet Services:

My Cytanet Services helps you to manage your services. You can:
- Check your e-mail from wherever you are; at home, at the office or abroad.
- Change your access and e-mail password for all your Cytanet services.
- Activate and/or deactivate your Cytanet services.

Moreover, if you are a business client you can also activate the complimentary facilities that are now part of your business packages, such as:
- Your complimentary e-mail address.
- Your complimentary dial-up backup service.

Feedback