Πρόγραμμα Ενδοεπιχειρηματικότητας Cyta - Εργαστήρι Ανάπτυξης Ενδοεπιχειρηματικών Ιδεών

Πρόγραμμα Ενδοεπιχειρηματικότητας Cyta - Εργαστήρι Ανάπτυξης Ενδοεπιχειρηματικών Ιδεών

«Ενδοεπιχειρηματικότητα» ή αλλιώς «Εταιρική Επιχειρηματικότητα» (Corporate Intrapreneurship) είναι η ικανότητα των ατόμων μιας επιχείρησης να αναπτύσσουν νέα προϊόντα και υπηρεσίες εντός του οργανισμού, τα οποία στην συνέχεια να μπορούν να μετατραπούν ακόμη και σε νεοφυείς εταιρείες. Εναλλακτικά όπως χαρακτηριστικά όρισαν οι Kanter και Beer, ενδοεπιχειρηματικότητα είναι η μεταμόρφωση, ή η αναγέννηση υπαρχόντων οργανισμών.

Τα κύρια χαρακτηριστικά της ενδοεπιχειρηματικότητας είναι ο προσανατολισμός σε ομάδες (team orientation), οι φιλοδοξίες πέραν των τωρινών ικανοτήτων (ambition to win, mindsets), η δράση και οι πειραματισμοί (proactiveness) αλλά και η ικανότητα μάθησης καθώς επίσης και η ικανότητα επίλυσης διλημμάτων.

H Cyta ως πρωτοπόρος αλλά και καινοτόμος οργανισμός, έχει ήδη αναπτύξει και βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης, ενός προγράμματος ενδοεπιχειρηματικότητας.

Στόχος του Εργαστηρίου Ανάπτυξης Ενδοεπιχειρηματικών Ιδεών που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 15 - 19 Μαρτίου, που ήταν το πρώτο στάδιο του προγράμματος ενδοεπιχειρηματικότητας της Cyta, ήταν να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ιδέες υψηλής αξίας για τον οργανισμό, τις οποίες στη συνέχεια θα παρουσιάσουν, μέσω ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων επιχειρηματικών προτάσεων.

Αρχικά, οι εκπαιδευόμενοι, μέσω παρουσιάσεων και με τη βοήθεια εκπαιδευτικών βοηθημάτων όπως άρθρα, βίντεο κλπ, προετοιμάστηκαν για την πρώτη φάση του εργαστηρίου, που είχε ως στόχο την εκπαίδευση τους σε θέματα ανάπτυξης ιδεών.

Στη συνέχεια, αφότου χωρίστηκαν σε ομάδες, οι συμμετέχοντες ανέπτυξαν περαιτέρω τις ιδέες τους τις οποίες παρουσίασαν στο τέλος του εργαστηρίου, σε όλους τους συμμετέχοντες. Νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες και έξυπνες εφαρμογές ήταν μερικοί από τους άξονες μέσα στους οποίους διακυμάνθηκαν οι ιδέες των συμμετεχόντων.

Το πρόγραμμα ενδοεπιχειρηματικότητας της Cyta και το συγκεκριμένο εργαστήρι ενθουσίασε τους συμμετέχοντες αφού όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε από τους περισσότερους, το περιεχόμενο του ήταν εξαιρετικό, ευχάριστο και ευκολονόητο.

Εξαιρετικοί και σπουδαίοι χαρακτηρίστηκαν και οι εκπαιδευτές του προγράμματος οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό προκείμενου να εφοδιάσουν τους εκπαιδευόμενους με τα απαραίτητα στοιχεία για να δημιουργήσουν μοναδικές ιδέες.

Μέσα στις επόμενες μέρες οι συμμετέχοντες θα ετοιμάσουν και θα υποβάλουν τις προτάσεις τους στην κριτική επιτροπή, ούτως ώστε να γίνει η επιλογή των προτάσεων- ιδεών που θα προχωρήσουν στην επόμενη φάση, η οποία περιλαμβάνει τριήμερη εκπαίδευση για μετατροπή των ιδεών τους σε ολοκληρωμένες επιχειρηματικές προτάσεις.