Επιχειρηματικά Εργαστήρια Καινοτομίας

Επιχειρηματικά Εργαστήρια Καινοτομίας

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, τα πρώτα δέκα τετράωρα επιχειρηματικά εργαστήρια, με θέμα την καινοτομία και την ενδοεπιχειρηματικότητα. Τα εργαστήρια, πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου, από το Κέντρο Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ιδεών της Cyta, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες Προσωπικού, και είχαν σαν στόχο την παρουσίαση των πρακτικών που εφαρμόζουν επιτυχημένες διεθνείς εταιρείες, τα οφέλη της ενδοεπιχειρηματικότητας, την εκπαίδευση και την εφαρμογή μεθόδων για δημιουργία, αξιολόγηση και ανάπτυξη ιδεών, μεθόδων υλοποίησης κοκ. Έγιναν επίσης συζητήσεις για το πώς ο κάθε ένας υπάλληλος, μπορεί να επηρεάσει τις εργασίες του τμήματος του, με στόχο τη δημιουργία, ανάπτυξη και υλοποίηση νέων ιδεών.

Στο τέλος των εργαστηρίων, δόθηκαν στους συμμετέχοντες, ερωτηματολόγια για να μπορέσουν όσοι το επιθυμούσαν, να υποβάλουν τις δικές τους ιδέες, είτε ατομικά είτε σαν ομάδα με άλλους συναδέλφους, για αξιολόγηση και πιθανή εφαρμογή από τον Οργανισμό. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνταν, να απαντήσουν περιληπτικά, μερικά από τα πιο κάτω ερωτήματα:

  • Σύντομη περιγραφή της καινοτόμου ιδέας/επιχειρηματικής πρότασης που μπορεί να αφορά σε ένα νέο ή/και υφιστάμενο προϊόν, υπηρεσία, πληροφοριακό σύστημα, application, κ.λπ
  • Σε ποια αγορά ή σε ποιες δραστηριότητες της Cyta στοχεύει το προϊόν/υπηρεσία; Ποιο πρόβλημα, ανάγκη της αγοράς ή δυσκολία των πελατών αντιμετωπίζει η λύση/ πρόταση και γιατί είναι σημαντική η αντιμετώπιση του; Ποιοι είναι οι πιθανοί πελάτες/χρήστες και πώς θα διατεθεί το προϊόν/υπηρεσία σε αυτούς;
  • Ποιος είναι ο ανταγωνισμός και ποιες άλλες παρόμοιες λύσεις υπάρχουν; Ποιο είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με αυτές;
  • Τι νομίζετε ότι χρειάζεται για να μπορέσετε να υλοποιήσετε την ιδέα σας (δεξιότητες, οικονομικοί πόροι, ανθρώπινοι πόροι, κτλ.) και ποιος ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης;

Τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου και τα παρακολούθησαν πέραν των 120 συνολικά στελεχών της Cyta. Προγραμματίζεται, με κάποιες μετατροπές, η επανάληψή τους, το τελευταίο τρίμηνο του 2017.