Επιλογή Ανάπτυξης

Ενδοεπιχειρηματικότητα: Επιλογή Ανάπτυξης

Την πρώτη κυπριακή ημερίδα Ενδοεπιχειρηματικότητας διοργάνωσε στη Λευκωσία, στις 21 Σεπτεμβρίου, η Cyta σε συνεργασία με το κέντρο Microsoft Innovation Center  και με υποστηρικτές το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη Microsoft Κύπρου.

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, απευθυνόταν σε διευθυντικά και διοικητικά στελέχη και στόχο είχε τη δημιουργία κουλτούρας και ανάπτυξης της ενδοεπιχειρηματικότητας στους οργανισμούς.

O όρος «Ενδοεπιχειρηματικότητα» ή αλλιώς «Εταιρική Επιχειρηματικότητα» (Corporate Entrepreneurship) αναφέρεται στην επιχειρηματική συμπεριφορά ατόμων εντός ενός μεγαλύτερου και εδραιωμένου οργανισμού και τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται από τον οργανισμό τους για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες στη συνέχεια να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα μετατροπής τους σε νεοφυείς εταιρείες.

Οι ακαδημαϊκοί ομιλητές της ημερίδας προέρχονταν αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Πρόκειται για τους Δρα Σιμόνα Μιχάϊ-Γιαννάκη, Δρα Δέσποινα Μαρούχου, Δρα Έλμο Κονή, Δρα Αλέξανδρο Αποστολίδη, Δρα Πιερή Χουρίδη και Δρα Λυκούργο Χατζηφανή. Από πλευράς της Cyta έγιναν παρουσιάσεις από τον κ Χρίστο Χρίστου, Επικεφαλής του Κέντρου Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ιδεών, την κα Νάσια Αγαπίου, μέλος της ομάδας και τον ελεύθερο επαγγελματία κ Πίτερ Λάζου.

Σημαντικό πόρισμα της ημερίδας ήταν η κατανόηση εκ μέρους των εκπροσώπων των εταιρειών που παρακολούθησαν τις εργασίες της, ότι η πρακτική της ενδοεπιχειρηματικότητας αποτελεί επιλογή ανάπτυξης για μια εταιρεία, καθότι αξιοποιεί το υφιστάμενο προσωπικό της για την περαιτέρω ανάπτυξη της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητάς της.

Η Cyta έθεσε σε εφαρμογή από τον περασμένο χρόνο ένα πρότυπο πρόγραμμα ενδοεπιχειρηματικότητας, με στόχο να εμπνεύσει τα στελέχη της να μετατρέπουν τις ιδέες τους σε προϊόντα, υπηρεσίες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα του προγράμματος αξιολογούνται ως πολύ θετικά.