Επιλογή Ανάπτυξης

Ενδοεπιχειρηματικότητα: Επιλογή Ανάπτυξης

Πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου, στο αμφιθέατρο του Cyprus College στη Λεμεσό, ημερίδα με θέμα, «Ενδοεπιχειρηματικότητα: Επιλογή Ανάπτυξης». Την ημερίδα, διοργάνωσε το Microsoft Innovation Center σε συνεργασία με τη CYTA και με υποστηρικτές το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη Microsoft Κύπρου. Η ημερίδα απευθυνόταν σε διευθυντικά και διοικητικά στελέχη με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας και ανάπτυξης της ενδοεπιχειρηματικότητας στους οργανισμούς.

O όρος «Ενδοεπιχειρηματικότητα» ή αλλιώς «Εταιρική Επιχειρηματικότητα» (Corporate Intrapreneurship) αναφέρεται στην επιχειρηματική συμπεριφορά ατόμων εντός ενός μεγαλύτερου και εδραιωμένου οργανισμού και τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται από τον οργανισμό τους, για να κάνουν τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, οι οποίες στη συνέχεια να μπορούν να έχουν τη δυνατότητα μετατροπής τους σε νεοφυείς εταιρείες.

Οι ακαδημαϊκοί ομιλητές της ημερίδας προέρχονταν αποκλειστικά από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρο. Πρόκειται για τους Δρ Σιμόνα Μιχάϊ-Γιαννάκη, Δρ Δέσποινα Μαρούχου, Δρ Αλέξανδρο Αποστολίδη και Δρ Πιερή Χουρίδη. Από πλευράς CYTA παρουσίασαν ο κ. Χρίστος Χρίστου Επικεφαλής του Κέντρου Καινοτομίας και Ανάπτυξης Ιδεών.